Børn og unge Udsatte børn og unge

Trivselslinealen

Som noget nyt vil alle kommuner, der anvender IT fagsystemet DUBU fra 1. januar 2019 også kunne måle udviklingen i trivslen for såvel udsatte børn og unge som børn og unge med handicap.

Hvad er trivselslinealen?

Trivselslinealen er et fælles fagligt værktøj til resultatdokumentation for til dels at forstå trivsel og udvikling for børn og unge og dels til måling af progression på iværksat støtte og foranstaltninger i form af trivsel.

Sagsbehandleren måler sin samlede faglige vurdering ud fra de bekymringer og ressourcer barnet/den unge, forældrene, netværket og andre fagpersoner har beskrevet omkring et barn eller en ung. Trivselslinealen er således et skaleringsværktøj til måling af progression før, under og efter den ønskede trivsel og udvikling omkring et barn eller en ung.

Trivselslinealen er også et dialog- og procesværktøj, hvor sagsbehandleren sammen med barnet/den unge, familie, netværk og på tværs af faggrænser, fælles definerer de bekymringer og ressourcer, vi kan have omkring et barn eller en ung og den trivsel og udvikling, vi ønsker skal ske.

Trivselslinealen kan også anvendes til at måle barnets udvikling på de 5 lovbestemte områder i § 50 undersøgelsen, opfølgning på handleplanen og på bestemte indikatorer, som kommunen måtte ønske.

Trivselslinealen er bygget op omkring serviceloven, ICS metoden og handicapudredningsmetoden og bygger på beskyttelses- og risikofaktorer, familie og netværk, barnets alder og forældrenes kompetencer.

 

Vejledning

Hent KL's vejledning til brugen af trivselslinealen via linket nedenfor. 

 • PDF

  Introduktion til Trivselslinealen

 • PDF

  Eksempler på brug af Trivselslinealen

 

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Det ufødte barns trivsel og udvikling

 • PDF

  Barnets trivsel og udvikling 0 til 11 måneder

 • PDF

  Barnets trivsel og udvikling 1 til 2 årige

 • PDF

  Barnets trivsel og udvikling 3 til 5 årige

 • PDF

  Barnets trivsel og udvikling 6 til 9 årige

 • PDF

  Barnets-den unges trivsel og udvikling 10 til 14 årige

 • PDF

  Den unges trivsel og udvikling 15 til 17 årige

 • PDF

  Den unges trivsel og udvikling 18 til 22 årige

Er du DUBU-kommune og vil arbejde med trivselslinealen som progressionsværktøj

KL iværksætter sammen med KOMBIT et udviklingsprojekt om Trivselslinealen med start den 11. november. KOMBIT og KL er optagede af, hvordan kommunerne bedst understøttes i at komme videre eller at komme i gang med at anvende Trivselslinealen og samle erfaringer, der kan understøtte udvikling af Trivselslinealen. Trivselslinealen dækker både udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelse.

Der et ikke mange erfaringer for nuværende, hvorfor projektet også skal være formidlende i forhold til at komme i gang med anvendelse af trivselslinealen.

Projektet afholdes virtuelt sammen med ca. 10 kommuner (efter først til mølle princippet). Det optimale er, at kommunerne deltager med minimum 1 socialrådgiver, eller minimum 1 handicaprådgiver og 1 leder eller teamleder, men i princippet kan mange flere i den enkelte kommune deltage. De første 5 kommuner har allerede meldt sig.

Projektet tilrettelægges over 3 møder á ca. 2- 3 timers varighed den 11. november, den 15. december og den 26. januar

Kommunerne skal forpligte sig til at arbejde med trivselslinealen undervejs mellem møderne, så erfaringer fra arbejdet hjemme i kommunen tages med til møderne og deles med de kommuner, der indgår i projektet.

Det er gratis at deltage.

Vi du vide mere vil vi meget gerne uddybe:

Ring eller skriv til Rigmor Lond på 33703238 eller mail: ril@kl.dk og Susse Kolster 3373823 eller mail: skl@kl.dk