Børn og unge Udsatte børn og unge

Taksttabel

Hvert år udsender KL en vejledende taksttabel på udsatte børne- og ungeområdet.

Taksttabellen opdateres én gang årligt, og indeholder vederlag og takster for døgnophold - familiepleje og opholdssteder - og for nogle af de forebyggende tilbud på børne- og ungeområdet.

I nedenstående finder du taksttabellen for de seneste fire år.

Taksttabel (opdateret takstabel 2021 - takster for kost og logi, d. 18. november 2020)