Udsatte børn og unge

Taksttabel

Hvert år udsender KL en vejledende taksttabel på udsatte børne- og ungeområdet.

Taksttabellen opdateres én gang årligt, og indeholder vederlag og takster for døgnophold - familiepleje og opholdssteder - og for nogle af de forebyggende tilbud på børne- og ungeområdet.

I nedenstående finder du taksttabellen for de seneste fire år.

Taksttabeller (opdateret takstabel 2021, d. 26. august 2020)