Børn og unge Udsatte børn og unge

Ledernetværk på udsatte børn- og ungeområdet 2022-2025

Social- og Ældreministeriet, Socialstyrelsen og KL inviterer til en ny runde i Social- og Ældreministeriets ledernetværk på det udsatte børne- og ungeområde i perioden 2022-2025. Ledernetværket vil denne gang have fokus på Børnene Først, herunder implementering af ny Barnets Lov. Loven forventes af træde i kraft d. 1. april 2023.

Informationer om ledernetværket 

I det nye ledernetværk vil der være fokus på indholdet i aftalen om Børnene Først, herunder implementering af den ny Barnets Lov. Fokus vil ligeledes være på ledelsens rolle i arbejdet med implementering af og opfølgning på, om de politiske målsætninger og intentioner med Børnene Først reelt realiseres i den kommunale praksis.

Det nye ledernetværk er for kommunale chefer, ledere og teamledere på det udsatte børneområde med ansvar for myndigheds- og leverandørområdet (udførerområdet). 

FORMÅL MED LEDERNETVÆRKET

  • At skabe et netværk, hvor kommunerne deler viden og erfaringer med at implementere nye regler og nye mindset på det udsatte børne- og ungeområde.
  • At sikre en tæt dialog mellem kommunerne og andre nationale aktører, herunder KL, Social- og Ældreministeriet og Socialstyrelsen så ny lovgivning, viden og metoder kan udbredes og bringes i spil på det udsatte børne- og ungeområde.
  • At der på tværs af kommuner, KL, Social- og Ældreministeriet og Socialstyrelsen skabes en fælles forståelse af, hvad der er kvalitet i sagsbehandlingen og i indsatsen på det udsatte børne- og ungeområde.

Møder i ledernetværket 2022-2025

Første møde i ledernetværket: 

Det første møde i ledernetværket for kommunale chefer og ledere på det udsatte børne- og ungeområde blev afholdt for alle 5 netværket, som et kick-off-møde den 2. juni.

Andet møde i ledernetværket:

Andet møde i ledernetværket skulle være foregået i hver af de 5 regioner i november/december 2022. På disse fælles møder skulle hovedtemaet være ”et fælles børnesyn” på tværs af det sociale børneområde; dagtilbud, skole, PPR og sundhedsplejen.

De er desværre aflyst pga. valgkampen. 

Du kan læse mere om ledernetværket og dets aktiviteter i invitationen til ledernetværket nedenfor eller længere nede på siden under fanen 'om ledernetværket'.

  • PDF

    Invitation til ledernetværket - Børn og Unge - 2022-2025.pdf

Nye tilmeldinger, afmelding mv. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig selv eller dine medarbejdere i kommunen, og du er inden for målgruppen for ledernetværket, kan du henvende dig til student Millie Thora Caswell på MITC@kl.dk. Herefter vil du modtage et link til tilmelding til ledernetværket.

Er du interesseret i at vide mere, om det faglige indhold i ledernetværket kan du kontakte Hanne Gøttrup på HGH@kl.dk eller Jessie Brender Olesen på JBS@kl.dk. 

×

Log ind