Børn og unge Udsatte børn og unge

Ledernetværk på udsatte børn- og ungeområdet 2018-2021

Social- og Indenrigsministeriet, Socialstyrelsen og KL inviterer til en ny runde i Social- og Indenrigsministeriets ledernetværk på det udsatte børne- og ungeområde i perioden 2018-2021. I forlængelse af det tidligere ledernetværk vil der denne gang være fokus på den tværfaglige og helhedsorienterede indsats omkring de udsatte børn, unge og deres familier.

Tværfaglig og helhedsorienteret indsats i fokus

I det nye ledernetværk vil der som en naturlig forlængelse af de seneste års fokus på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, være fokus på at styrke den tværfaglige og helhedsorienterede indsats for de udsatte børn og unge og deres familier. Hvis det skal lykkes at hjælpe de udsatte børn og unge og deres familier til en tilværelse med bedre trivsel og gode fremtidsudsigter, er der behov for et stærkt ledelsesfokus for at få alle faggrupper rundt om de udsatte børn og unge til at tænke og arbejde samlet og helhedsorienteret. 

Det nye ledernetværk vil bestå af en kreds af faste medlemmer, som består af de kommunale chefer, ledere og teamledere med ansvar for myndigheds- og udførerområdet. Ledernetværket vil herudover løbende, alt efter tema, invitere chefer og ledere med fra andre faggrupper. Det vil blandt andet være sundhedsplejen, dagtilbud, PPR, skole, UU-vejledning, voksensocial og uddannelse og beskæftigelse.

Afviklingen af Ledernetværk 2018-2020 

Ledernetværket afvikles i perioden 2018-2021 i et tæt samarbejde mellem Social- og Indenrigsministeriet, Socialstyrelsen og KL.

De kommunale chefer og ledere på det udsatte børne- og ungeområde inviteres til ledernetværkets sjette netværksmøde i de fem regioner, hvor datoerne fordeler sig således: 

  • Region Sjælland d. 11. november 2020

  • Region Midtjylland d. 16. november 2020

  • Region Syddanmark d. 19. november 2020

  • Region Nordjylland d. 20. november 2020

  • Region Hovedstaden d. 1. december 2020

Kommunale chefer, ledere og teamledere med ansvar for myndigheds- og udførerområdet, som allerede er medlem af ledernetværket, har modtaget en invitation til ledernetværkets andet møde. Andre fra den faste kreds af medlemmer, som endnu ikke har tilmeldt sig, kan tilmelde sig snarest.

Læs mere 

Du kan læse mere om ledernetværket og dets aktiviteter i invitationen til ledernetværket nedenfor eller længere nede på siden under fanen 'om ledernetværket'.

Formiddagens oplæg - 2. ledernetværksmøde

Eftermiddagens oplæg - 2. ledernetværksmøde

Ændringer, nye tilmeldinger eller udtrædelser i ledernetværket

Skal I tilmelde nye deltagere, eller træder du ud af ledernetværket, bedes du sende en mail til student Cecilie Tobias-Renstrøm på CETR@kl.dk