Børn og unge Udsatte børn og unge

KL's virtuelle konference om Udsatte Børn og Unge 2020

OBS: Konferencen omlægges til virtuelt format Tema: Skab trivsel i udsatte familier

Konferencen afholdes virtuelt men med samme indhold

KL har på baggrund af udmeldinger fra sundhedsmyndighederne om stigende smittetal vedr. corona besluttet, at alle konferencer og større arrangementer omlægges til virtuelle koncepter i resten af 2020. Beslutningen er truffet, fordi stadig flere af kommunerne i disse dage arbejder ud fra et udvidet forsigtighedsprincip, der betyder, at de ikke ønsker, at deres medarbejdere rejser rundt i landet og deltager i fysiske møder.

Derfor vil KL’s konference om udsatte børn og unge den 5. oktober blive afholdt virtuelt.

KL afholder konferencen om udsatte børn og unge den 5. oktober med temaet ”Børn og unge i psykisk mistrivsel”

Antallet af børn og unge, der har psykiske vanskeligheder og får en diagnose, er steget de seneste år. KL har derfor sat børn og unge i psykisk mistrivsel på dagsordenen.

Forebyggelse og samarbejde omkring mistrivsel er meget vigtigt, for at børn og unge ikke udvikler psykisk mistrivsel, med fx angst eller depression til følge. Mange børn og unge har desuden en diagnose, de skal have med sig hele livet. Børn og unge med en diagnose har brug for at rammer og indsatser forebygger, at diagnosen ikke bliver til reel sygdom, men ”blot” en del af børn og unges ellers normale liv. Det børnesyn, vi derfor lægger for dagen, har stor betydning for, hvordan vi forebygger og handler på mistrivsel.

Konferencen vil bidrage til flere nuancer og mere viden om børn og unge i og med psykiske mistrivsel

På den virtuelle konference kan du høre om forskningens perspektiver vedr. fx diagnosers arvelighed, betingelser der skal til, for at børn kan forandre og udvikle deres livsmuligheder. De unges egne perspektiver i et præstationssamfund, og hvordan du konkret kan arbejde med børn og unge med psykiske vanskeligheder.

Tilmelding efter først til mølle princippet. Tilmelding er bindende.

Vi ønsker jer alle velkommen.

Læs mere nedenfor og tilmeld jer

Arrangement

Konferencer og messer KL's konference om Udsatte Børn og Unge oktober 2020