Udsatte børn og unge

KL's konference om Udsatte Børn og Unge 2019

Tema: Skab trivsel i udsatte familier

KL's konference sætter fokus på det helhedsorienterede arbejde med udsatte børn, unge og deres familier.

KL's konference om Udsatte Børn og Unge 2019

Se program og tilmelding.

Helhedsorienteret arbejde har været på dagsordenen i en årrække. Regeringen og flere af partierne i folketinget har indgået en principaftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer.

Men hvad med børnene – hvordan skaber vi trivsel og gode resultater for børnene i det helhedsorienterede arbejde for hele familien, hvor flere ting skal gå hånd i hånd.

Helhedsorienteret arbejde er svært. Det udfordrer også den måde vi arbejder og samarbejde på. Og skal vi arbejde helhedsorienteret med alle familier?

Hvilke perspektiver og elementer er vigtige i den helhedsorienterede indsats overfor udsatte børn, unge og deres familier? Hvordan kan vores viden være med til at bryde den negative sociale arv, og hvorfor har begrebet resiliens betydning? Og hvilke sundhedsmæssige udfordringer indgår i det helhedsorienterede arbejde?

Du kan blandt andet høre Anne Dorthe Hestbæk (VIVE), Martin Bæksgaard Jacobsen (Oxford research), Anne Marie Willumsen (Via University College), Ida Skytte Jakobsen (Danske Professionshøjskoler), Morten Hulvej Rod (NUBU) og Tine Vesterby Sørensen (Gladsaxe Kommune) m.fl.