Udsatte børn og unge

KL's konference om Udsatte Børn og Unge 2020

Tema: Skab trivsel i udsatte familier

Børn og unge i psykisk mistrivsel

KL måtte desværre aflyse konference om udsatte børn og unge den 17. marts på Nyborg Strand pga. Covid 19.

Nu er det heldigvis sådan, at Coronaen er på retur, og vi har fået så meget viden og gode retningslinjer, der gør, at vi igen kan afholde konferencer.

KL afholder derfor konferencen om udsatte børn og unge den 5. oktober med temaet ”Børn og unge i psykisk mistrivsel”

Antallet af børn og unge, der har psykiske vanskeligheder og får en diagnose, er steget de seneste år. KL har derfor sat børn og unge i psykisk mistrivsel på dagsordenen.

Forebyggelse og samarbejde omkring mistrivsel er meget vigtigt, for at børn og unge ikke udvikler psykisk mistrivsel, med fx angst eller depression til følge. Mange børn og unge har desuden en diagnose, de skal have med sig hele livet. Børn og unge med en diagnose har brug for at rammer og indsatser forebygger, at diagnosen ikke bliver til reel sygdom, men ”blot” en del af børn og unges ellers normale liv. Det børnesyn, vi derfor lægger for dagen, har stor betydning for, hvordan vi forebygger og handler på mistrivsel.

Konferencen vil bidrage til flere nuancer og mere viden om børn og unge i og med psykiske mistrivsel

Kom og hør om forskningens perspektiver vedr. fx diagnosers arvelighed, betingelser der skal til, for at børn kan forandre og udvikle deres livsmuligheder. De unges egne perspektiver i et præstationssamfund, og hvordan du konkret kan arbejde med børn og unge med psykiske vanskeligheder.

Der er naturligvis taget højde for at alt kommer til at foregå inden for de gældende retningslinjer med afstand og afspritning mv., så du/I kan føle jer trygge under opholdet på Nyborg Strand. Det indebærer også at deltagerantallet ikke kan være så højt som tidligere.

Tilmelding efter først til mølle princippet. Tilmelding er bindende.

Vi ønsker jer alle velkommen.

Læs mere nedenfor og tilmeld jer

Arrangement

KL's konference om Udsatte Børn og Unge 2020