Udsatte børn og unge

Høringssvar på udsatte børn- og ungeområdet

På denne side finder du KL's løbende høringssvar på udsatte børn og unge området

KL's høringssvar på området

 • PDF

  KL's bemærkninger til høring over udkast til forslag om ændring af lov om social service (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager).pdf

 • PDF

  KL's bemærkninger til høring over udkast til lovforslag om af-skaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren.pdf

 • PDF

  Pjece om kommunernes og Familieretshusets samarbejde i familieretlige sa....pdf

 • PDF

  KL's bemærkninger til høring om forslag til lov om ændring af Straffeloven, Pasloven og Politiloven (Initiativer mod parallel-samfund).pdf

 • PDF

  KL's bemærkninger til høring om forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven (Forældremyndighed og barnets bopæl for forældre der er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet).pdf

 • PDF

  KL's bemærkninger til høring om ændring af udlændingeloven (Ændringer af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, [...] m.v.).pdf

 • PDF

  KL's bemærkninger til høring om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke).pdf