Børn og unge Udsatte børn og unge

Høringssvar på udsatte børn- og ungeområdet

På denne side finder du KL's løbende høringssvar på udsatte børn og unge området

KL's høringssvar på området

 • PDF

  KL's høringssvar til udkast til ændring af en række bekendtgørelser på Social-, Bolig- og Ældreministeriets område (17.04.2023).pdf

 • PDF

  KL`s høringssvar - Retssikkerhedsloven, Handlekommune (17.02.2023).pdf

 • PDF

  KL's Høringssvar til udkast til forslag til Barnets lov (24.05.2022).pdf

 • PDF

  Høringssvar fra KL vedr, forslag om regler for forberedelse af overgangen fra barn til voksen for unge med handicap

 • PDF

  KL’s høringssvar om ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

 • PDF

  KL's bemærkninger til høring over udkast til forslag om ændring af lov om social service (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager)

 • PDF

  KL's bemærkninger til høring over udkast til lovforslag om afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren

 • PDF

  Pjece om kommunernes og Familieretshusets samarbejde i familieretlige sager

 • PDF

  KL's bemærkninger til høring om forslag til lov om ændring af Straffeloven, Pasloven og Politiloven (Initiativer mod parallel-samfund)

 • PDF

  KL's bemærkninger til høring om forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven (Forældremyndighed og barnets bopæl for forældre der er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet)

 • PDF

  KL's bemærkninger til høring om ændring af udlændingeloven (Ændringer af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, [...] m.v.)

 • PDF

  KL's bemærkninger til høring om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke)

 

×

Log ind