Børn og unge Uddannelses- og erhvervsvejledning

Opgaveportefølje

EUK er en selvstændig netværksbaseret enhed, som er organisatorisk forankret i KLs kontor for Børn, Unge og Folkeskole.

EUKs opgaveportefølje er:

  • At igangsætte og facilitere fælles udviklingsarbejder, koordinere netværk og arbejde for, at den nyeste forskning og metodeudvikling er tilgængelig for kommunerne – alle tre dele via den digital platform (EUK+), som EUK også drifter
  • At yde faglig og udviklingsmæssig understøttelse til kommunernes professionelle uddannelses- og erhvervsvejledning
  • At bidrage til KLs policyarbejde, herunder høringssvar og udviklings- og lovgivningsarbejde med forskellige ministerier
  • At udbyde målrettede træningskurser, videnscafeer og arrangere relevante konferencer sammen med KL
  • At tage initiativ til og facilitere samarbejde og interessevaretagelse med andre enheder
  • At tage initiativ til konkrete samarbejder med relevante aktører f.eks. vedrørende erhvervspraktik i forsvaret, politiet og på sygehusene, DM i Skills, brancheorganisationer mv.
  • At samarbejde med beslægtede organisationer i ind- og udland om udviklingen af den professionelle uddannelses- og erhvervsvejledning i et nationalt og internationalt perspektiv
  • At arbejde for sammenhæng til andre fagområder i den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI)
×

Log ind