Slides fra EUK træffet

 • PDF

  EUK ledelse_spor3 25.10.22.pdf

 • PDF

  Slides kollektiv vejledning salon.pdf

 • PDF

  EUK ledelse_spor3 25.10.22.pdf (2)

 • PDF

  Det professionelle vejledningsmøde og vejledningsrum EUK 2510202.pdf

 • PDF

  UNGE HJERNER - Seje og sårbare d. 25-10-22.pdf

Program

9.30                    Ankomst og morgenmad

10.00                  Velkomst v/Ursula Dybmose, programleder i EUK

10.15                  Unge hjerner – Seje og sårbare unge på vej i uddannelsessystemet

Oplæg v/Ann E. Knudsen, ekspert i neuropsykologi og unges hjerner

Hvad stresser de unge når de skal vælge deres fremtid, og hvordan hjælper vi dem bedst muligt på vej? Er der forskel på hvilke spørgsmål/problemer vi møder afhængigt af køn? Hvad foregår der i deres hjerner, hvorfor vælger nogen fra og andre til på en uddannelse? Hvorfor er ‘at gøre sig umage’ blevet en gammeldags vending? Hvad er ‘The Brilliance Trap’ og hvorfor påvirker det piger og drenge forskelligt i deres valg og præstationer?

11.45                   Frokost

12.45                   Samtalesaloner v/Ungdomsbureauet, eksperter i at skabe engagement

Ungdomsbureauet styrer os igennem tre forskellige samtalesaloner med et kreativt twist, hvor vi får mulighed for at opdage uforløste potentialer med udgangspunkt i egen praksis. Vi dykker ned i egne erfaringer, succeser og udfordringer i vejledningsrummet. Ungdomsbureauet introducerer os til deres metoder og erfaringer med at engagere de unge på de unges præmisser, samt med at lave ledelse, der bringer værdi for den enkelte unge, for vejlederen og for institutionen generelt.

 

Der vil være tre parallelle samtalesaloner

 • 1: for praktikere, hvor vi udforsker mødet med de unge som gruppe fx i klasselokalet
 • 2: for praktikere, hvor vi ser nærmere på den individuelle samtale med den unge
 • 3: for ledere, hvor vi dykker ned i vilkår, råderum, kreative processer fra et ledelsesperspektiv. Denne salon faciliteres af Anna Asghari, direktør i Ungdomsbureauet

 

Samtalesaloner vil være inkl. pauser, kaffe og kage.

 

14.45                   Fælles opsamling på samtalesaloner v/Ungdomsbureauet

 

15.00                   Oplæg v/Miriam Dimsits, ekspert i karrierevejledning

Miriam Dimsits runder dagen af med at dele ud af hendes viden om det professionelle vejledningsmøde og vejledningsrum, hvordan vejledningsrummet etableres og metakommunikeres især når vejledningen foregår i det åbne rum og i fællesskaber.

15.45                   Tak for i dag

 

Moderator på dagen: Jacob Østergaard Hansen, afdelingsleder Unge og Uddannelse Ikast-Brande

×

Log ind