Uddannelses- og erhvervsvejledning EUK arrangementer

EUK Ledertræf 2022 Vejledning som del af undervisningen?

Dagen vil stå i grundskolevejledningens tegn. Vi håber, at I har mulighed for at deltage og bidrage til den første drøftelser af fremtidens grundskolevejledning, skal bevæge sig hen – og hvor hjørneflagene skal stå.

Tid og sted

Fredag d. 2. december 9:30 – 15:00 

KL- Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Pris 

250 kr. eks. moms

Om

Medlemmer af EUK Ledelse inviteres til det andet EUK Ledertræf i 2022. På dagen vil vi gøre status men også kigger fremad på vejledningsfeltet. For EUK og vejledningsområdet har 2022 været et år, hvor vejledning i endnu højere grad end tidligere har været en del af de nationale drøftelser i partnerskabet Sammen om Skolen og Det Nationale Program for Udskoling.

Året har ligeledes budt på en række nye analyser fra bl.a. EVA om uddannelsesvalg, vejledning og udskolingen. Den seneste: Samarbejde om unges overgang til ungdomsuddannelse, peger på forbedringspotentialer i samarbejdet mellem lærere og vejledere i udskolingen.

For at kvalificere KL’s videre arbejde med vejledning og valg af ungdomsuddannelse i Partnerskabet Sammen om Skolen og Det Nationale Program for Udskoling er det en høj prioriteret for EUK at så mange medlemmer af EUK ledelse bidrager til drøftelsen af grundskolevejledningen – herunder det interne kommunale samarbejde om unges overgang til ungdomsuddannelse.

Vi håber I vil deltage i drøftelsen om ansvar og rollefordeling mellem vejledere og lærer i vejledning, karrierelæring, Uddannelse og Job og om fremtidens vejlederkompetencer. Dagens oplæg og drøftelser vil have følgende nedslag:

  • Styrket tværgående samarbejde – oplæg om ledelsesforankring
  • Kvalificeret undervisning med tæt kobling til vejledning/karrierelæring
  • Praktisk undervisning, brobygning mv.
  • Fremtidens vejlederprofil

*Bemærk, det kræver EUK medlemskab at deltage på dagen.

Tilmeld dig her

×

Log ind