EUK arrangementer Afholdte arrangementer

Workshop om erhvervsparathed

I projekterne Unge med kant er udviklet et interaktivt evalueringsværktøj for udsatte unges progression hen imod erhvervsparathed.

Tid og sted

 Mandag d. 21. marts 2022 kl 15:00 - 17:00

Online på Teams

Pris pr person:

250,- kr ex. moms

Om

Grundet stor efterspørgsel udbydes dette webinar for fjerde gang, nu i en lettere opdateret version.

Det er en samlet og fælles opgave for de fagprofessionelle at støtte de enkelte unge på deres vej mod erhvervsparathed. Erhvervsparathed forstås i nærværende kontekst som de kompetencer og potentialer der skal til for at starte og holde fast i et job hhv. en praktik. Det gælder også, når den unge tænker på at starte på en erhvervsuddannelse eller er i gang med den.

I projekterne Unge med kant observeres de unges individuelle udvikling henimod deres erhvervsparathed, ifølge en taksonomi for ungeprogression. Kriterierne for de forskellige faser i taksonomien er gjort operationelle ved hjælp af indikatorer.

Indikatorerne for erhvervsparathed er omsat til et interaktivt evalueringsværktøj:

Erhvervsparathed – en selvevaluering i dialog

Værktøjet for selvevaluering af erhvervsparathed er frit tilgængeligt. Metoden er udviklet af praktikere, testet bredt og kvalitetssikret af forskere. Den gældende version 2.0 er lanceret d. 3. april 2020.

Deltagerne og formål

Målgruppen for webinaret er fagprofessionelle: Kontaktpersoner i KUI, vejledere i uddannelses- eller beskæftigelsessystemet, mentorer og undervisere på erhvervsskoler og FGU, samt evt. lærere i 10. kl. centre.

Formålet med webinaret er, at deltagerne

 • opnår en forståelse for erhvervsparathed, i konteksten af udsatte unges individuelle udviklings- og læringsforløb
 • opnår en forståelse for værktøjets virkemåde og principper
 • kan afgøre, i hvilken sammenhæng, hvornår og med hvem værktøjet med fordel kan anvendes
 • opnår en forståelse for hvordan man kan sætte værktøjets indhold i en konkret kontekst, således at spørgsmålene giver mening for de enkelte unge
 • kan planlægge en evaluering af udsatte unges erhvervsparathed, assisteret af værktøjet

Webinaret gennemføres af Jens Christy, konsulent i ungeenheden og lokal projektleder af Unge med kant i Helsingør kommune, og lektor Morten Westergaard, Tønder Handelsskole og -gymnasium. Begge har været undersøgende og aktivt involveret i udviklingen og implementeringen af værktøjet, og begge arbejder med udsatte unge i det daglige, i rammerne af kædeansvaret for udsatte unge.

Program

15:00 - Præsentation ved Jens Christy & Morten Westergaard

Deltagernes professionsgrupper:

 • UU-vejledere
 • Beskæftigelsesvejledere
 • FGU-vejledere/lærere
 • Socialrådgivere
 • Eksperter

15:10 – 15:20 - Menti – hvad er erhvervsparathed

15:20 – 15:45 - Præsentation, del 1)

 • Baggrund
 • Rundvisning i værktøjet

15:50 – 16:00 - Afprøvning individuelt

16:00 – 16:15 - Præsentation, del 2)

 • Principper
 • Pædagogiske anbefalinger

16:15 – 16:45 - Afprøvning parvist, kontekstualisering

16:45 – 17:00 - Idéer, overvejelser og erfaringer fra Unge med kant

 

Tilmeld dig her

×

Log ind