EUK arrangementer Afholdte arrangementer

Workshop: De unges vedholdenhed – fagprofessionelle metoder, 21. juni 2021

VIA University College, som understøtter kompetenceudviklingen i Unge med kant Hovedstaden, vil forestå en workshop, hvor de fagprofessionelle på tværs i kædeansvaret netop vil udveksle om og arbejde med vedholdenhed.

Om workshoppen

De unges vedholdenhed, mangel på samme og de fagprofessionelles metoder for at fremme vedholdenhed, synes at være et tværgående og centralt emne for de fagprofessionelle i alle lokale projektgrupper i Unge med kant Hovedstaden.

Det kom frem senest under VIVEs midtevaluering af projektet. De lokale projektledere drøftede mellemkonklusioner fra de kvantitative målinger af ungeprogressionen, individuelle interviews med 2-3 unge fra hver partnerkommune samt 3 fokusgruppe interviews med de fagprofessionelle.

VIA University College, som understøtter kompetenceudviklingen i Unge med kant Hovedstaden, vil forestå en workshop, hvor de fagprofessionelle på tværs i kædeansvaret netop vil udveksle om og arbejde med vedholdenhed.

Formål

Workshoppen har et flerdobbelt formål:

a) De fagprofessionelle vil undersøge teamet vedholdenhed hos udsatte unge og identificere velegnede metoder til at styrke de unges vedholdende.

b) De fagprofessionelle vil arbejde tværorganisatorisk og tværsektorielt i kædeansvaret. Dermed skal opnås en (større) forståelse for, hvordan forskellige aspekter og tilgange til ungearbejdet kan spille sammen og måske supplere hinanden.

Program

Bo Klindt Poulsen, VIA University College, vil forestå workshoppen.

OBS forberedelse kan blive nødvendig!

09.30 – 10.00 Ankomst og let forfriskning

10.00 – 12.00 (Indhold følger)

12.00 – 12.30 Frokost

12.30 – 14.00 (Indhold følger)

Tilmelding & praktisk info

Workshoppen er tilrettelagt til at foregå med personlig deltagelse på erhvervsskolen Vilvorde i Roskilde. Adresse, lokaleangivelse, parkeringsvejledning og forholdsregler ang. COVID-19 vil fremgå af deltagerbekræftelsen.

Tilmelding kun virtuelt og senest d. 15. juni 2021. Link til tilmeldingsskema er sendt til projektdeltagerne i Unge med kant Hovedstaden primo maj 2021.

×

Log ind