EUK arrangementer Afholdte arrangementer

Webinarrække om forældre og vejledning

Forældre er vigtige når unge skal træffe gode, reflekterede valg om uddannelse. Vi vil gerne dele viden, inspiration og ”best practice” om forældresamarbejde. Vi ønsker at styrke og udvikle forældrerollen, med henblik på at de unge bedre kunne støttes, guides og udfordres i deres uddannelsesvalg.

Webinar del 1

onsdag d. 11. november kl  13-14

Vi lever i en tid og i en kultur, hvor forældreskabet dyrkes mere intensivt end nogensinde før. Forældre anses for at være de mest afgørende faktorer for om et barn lykkes i livet. Der er krav til forældre i alle henseender: Om man spiser rigtigt gennem graviditeten, ammer rigtigt, giver sund og økologiske mad med på madpakken, læser nok med dit barn, deltager i tilstrækkelig grad i barnets fritidsaktiviteter, engagerer sig i barnets skolegang. Når uddannelsesvejledere inddrager forældrene i vores arbejde, lægges til i bunken af krav til forældre. Hvad skal vi være opmærksomme på i den forbindelse?

Med dette afsæt, indleder Iben Bak Larsen, master i vejledning, det første webinar. Iben har skrevet masterspeciale om netop forældrerollen i unges uddannelsesvalg, og vil med afsæt i dette komme med perspektiver på, hvad vi som vejledningssystem skal være opmærksomme op, når vi inddrager forældrene som aktører i et professionelt samarbejde.

Herefter vil Claire Stevens-Lekfeldt introducere til et eksempel på ”best practice”, nemlig MUTU-planen. MUTU-planen er udviklet i Vallensbæk, som et led i at styrke og understøtte relationen mellem uddannelsesvejledere og forældre. MUTU-planen er et forsøg på at udvide og variere den typiske kommunikation med forældre ved at gøre den mere Multimodal, Uafhængig af tid og sted, Tilgængelig og Udførbar. Undervejs i udviklingsprocessen har vejlederne brugt tid på f.eks. at overveje: Hvad deres rolle var ift. forældrene? Hvad forældre har behov for at vide? Hvornår de skal vide det? Og om uddannelsesvejledere egentlig bruger for mange ord?

Tilmelding

Webinar del 2

Onsdag d. 25. november kl. 13-14

Flere krav til forældresamarbejde og mere digitale krav forstærker social og kulturel ulighed. Marianne Nøhr Larsens oplæg tager udgangspunkt i materialet ”Brug for alle Forældre”, som hun har lavet for ”Brug for alle Unge”. Hendes fokus vil være på de forældre, vi normalt har svært ved at få på banen, de der bliver koblet af, også af det digitale. Marianne præsenterer forskellige forældres perspektiver på, hvad der kan være svært i samspillet mellem skole og hjem, og hvad der skal til for at alle kan være med.

Herefter vil Susan Tangrid fra UU Slagelse dele de helt konkrete erfaringer, hun og hendes kolleger har gjort sig med at afholde digitale forældremøder. Da Covid-19 rullede ind over os i det tidlige forår, blev mange ting sat i bero, og væsentlige ændringer i procedurer, særligt omkring UPV og eksamen, blev sat i værk. Alting gik stærkt, og ingen havde mulighed for at tale ”rigtigt” sammen, da vi jo ikke måtte mødes, og vi gik for alvor ind i en digital verden, som var mere eller mindre ukendt – også for mange af forældrene. Derfor måtte vi som vejledere tænke kreativt i fht. at få afsluttet forældresamarbejdet i 9. og 10. klasse på en ordentlig måde. Susan vil fortælle om de overvejelser, man skal gøre sig før store, digitale møder, og vi vender fordele og ulemper, men også gevinsten og den betydning, det har for forældrene at kunne blive klædt på, trods vilkårene.

Tilmelding

 

×

Log ind