EUK arrangementer Afholdte arrangementer

Webinar om samskabelse

Dette webinar er for dig, som vil blive klogere på hvad samskabelse generelt er, og om der er en tilgang i samskabelse som du kan løfte din vejledningspraksis med, så den fungerer bedre for den vejledningssøgende og for dig som vejleder.

Om arrangementet

Samskabelse er blevet en stigende del af det offentliges måde at arbejde med velfærd på. Derfor er det vigtig, at vejledere sætter fokus på, hvad samskabelse er. Kan det eksempelvis mindske det gab, der er opstået imellem de tildelte ressourcer og de opgaver, som vejledningen er sat i verdenen for at løse?

Nis Grønager Madsen, forfatter til bogen ”Fra service til Samskabelse” og selvstændig konsulent, er inviteret til at introducere os til begrebet samskabelse ud fra sine erfaringer som kommunal leder og konsulent.  

Han er bl.a. optaget af, hvordan vi kan komme fra en tilgang med fokus på at yde service til borgeren og frem til, at samskabe sammen med borgeren og på den måde udløse en merværdi som evt. kan mindske gabet mellem ressourcer og behov for løsninger.

Dette webinar er for dig, som vil blive klogere på hvad samskabelse generelt er, og om der er en tilgang i samskabelse som du kan løfte din vejledningspraksis med, så den fungerer bedre for den vejledningssøgende og for dig som vejleder.  

Webinaret er bygget op på et oplæg fra Nis og et efterfølgende arbejde i mindre grupper med spørgsmålet om, hvor vidt samskabelse og vejledning er et godt match. 

Tilmeld dig her

×

Log ind