EUK arrangementer Afholdte arrangementer

Multimodal kommunikation - modul 2

Under overskriften 'Multimodal kommunikation' sætter vi i det sidste webinar i webinarrækken om corona-vejledning fokus på kommunikation til og med unge med særlige behov.

Om arrangementet

Dato: 17. marts 2021 14:00 - 15:00

Pris pr person: 250 kr. ex. moms 
Tilmeldingen er bindende

 

Corona har skabt nye vilkår for den kommunale erhvervs- og uddannelsesvejledning. I webinarrækken Coronavejledning har vi afdækket forskellige aspekter af disse nye vilkår og givet inspiration til vejledningspraksis.

Under overskriften 'Multimodal kommunikation' sætter vi i det sidste webinar i webinarrækken om corona-vejledning fokus på kommunikation til og med unge med særlige behov.

Vi får besøg af skarpe oplægsholdere, som har erfaring med kommunikation til og med unge med særlige behov. Lena Donkjær Andreasen, vicedirektør i Ligeværd og beskæftigelsesfaglig konsulent Marianne Saxtoft vil indlede med overordnede perspektiver på foreningens tanker og dialektiske forståelse af god og inddragende kommunikation med deres målgruppe. Ligeværd arbejder for at forbedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig-, og fritidstilbud til børn, unge og voksne med særlige behov, så alle får mulighed for at opbygge og leve en så selvstændig og selvforsørgende tilværelse som muligt.

Efterfølgende vil erfarne vejledere fra en efterskole for unge med særlige behov og fra et af foreningens STU-steder gå et skridt nærmere praksis og beskrive, hvordan vi kan arbejde med rammerne for hverdagskommunikation, vejledning og ejerskab i dialogen med en målgruppe, som har helt individuelle forudsætninger for en bæredygtig vejledningsindsats.

Deltag i denne times webinar og få indblik i både de mere overordnede, men også helt lavpraktiske overvejelser man kan tage med videre i arbejdet med unge med særlige behov.

Oplægsholderne kommer omkring:

1) Hvordan ser de unges kommunikationsvanskeligheder ud?

2) Dialektikken som brobygger mellem unge med særlige behov og bæredygtig vejledningsindsats

3) Hvordan arbejder efterskoler/STU-steder med rammer for en bæredygtig vejledningspraksis for unge med særlige behov?

Program

13:30-14:00 Teknisk Check-in

14:00-14:05 Velkomst v. Pia Vigh

14:05-14:25 Oplæg  v. Foreningen Ligeværd

14:25-14:30 Spørgsmål og kommentarer

14:30-14:50 Oplæg, v. specialefterskole og uddannelsessted
Oplægsholdere:
Waldemarsbo Specialefterskole, Astrid Haim Thomsen
Erhvervsskolen Vestjylland, Mette Ulnits.

14:50-14:55 Spørgsmål og kommentarer

14:55-15:00 Opsamling v. Pia Vigh

Tilmeld dig her

×

Log ind