Uddannelses- og erhvervsvejledning EUK arrangementer

Afholdte arrangementer

EUK har siden 2019 afholdt en lang række arrangementer. Både konferencer og webinarrækker.

EUKs afholdte arrangementer. 

Webinarrække

Webinarrække Webinarrække for ledere: De to første år med KUI/FGU

Dato: 3. juni kl 10-11 og 23. juni 13-14 Pris 250 kr pr. webinar EUK fortsætter webinarrækken om de godt to års erfaringer med etablering og arbejde i KUI og samarbejde med FGU.

Workshop

Workshop Workshop: Økonomisk trivsel, 19. april 2021

Unges forbrug, privatøkonomi og gæld er en væsentlig faktor der påvirker de unges hverdag, deres valgmuligheder og deres fremtidsperspektiver. Formålet med workshoppen er at tematisere økonomi som en trivselsfaktor hos de unge og at give workshopdeltagerne viden om unges økonomi, gæld og forbrugsadfærd, samt faresignaler. Workshoppen giver også input til dialog med de unge om deres økonomiske trivsel.

Webinar

Webinar Webinar om KUI-kontaktperson

Den 14. april afholder KL og en række samarbejdspartnere webinar om en ny uddannelse for kontaktpersoner i KUI.

Webinar

Webinar Multimodal kommunikation - modul 2

Dato: 17. marts 2021 14:00 - 15:00 Pris pr person: 250 ex. moms Tilmeldingen er bindende Corona har skabt nye vilkår for den kommunale erhvervs- og uddannelsesvejledning. I webinarrækken Coronavejledning har vi afdækket forskellige aspekter af disse nye vilkår og givet inspiration til vejledningspraksis.

Webinar

Webinar Webinar om “Erhvervsparathed”, 25. feb. 2021

Grundet efterspørgsel udbydes dette webinar for fjerde gang, nu i en lettere opdateret version. Det er en samlet og fælles opgave for de fagprofessionelle at støtte de enkelte unge på deres vej mod erhvervsparathed. Erhvervsparathed forstås i nærværende kontekst som de kompetencer og potentialer der skal til for at starte og holde fast i et job hhv. en praktik. Det gælder også, når den unge tænker på at starte på en erhvervsuddannelse eller er i gang med den.

Webinarrække

Webinarrække De to første år med KUI/FGU

Vi har nu godt 2 års erfaringer med etablering og arbejde i KUI og samarbejde med FGU. I en række webinarer beder vi ledere i KUI besvare tre centrale spørgsmål.

Webinar

Webinar Multimodal kommunikation - modul 1

Under overskriften 'Multimodal kommunikation' sætter vi i det næstsidste webinar i webinarrækken om corona-vejledning fokus på kommunikation til og med unge med forskellige behov. Dato: 3. februar 2021 kl 13:00 - 14: 00 Pris: 250 kr -; (ex. moms)

Webkonference

Webkonference Webkonference: Youth in transition

Tid: 20. januar kl. 10:00 - 14:45 Sted: Virtuel mødeplatform Zoom Pris: 250,- kr ex. moms EUK præsenterer resultater og erfaringer fra det europæiske projekt ”Youth in transition” på en webkonference. Webkonferencen vil give indsigt i et sammenhængende koncept for arbejdet med udsatte unge i alderen 15-29 år i rammerne af den kommunale ungeindsats (KUI) og sammen med KUIs samarbejdspartnere.

Webinar

Webinar Webinar om EUK+ på Podio

D d. 10.12 kl 11 - 11:30 Som uddannelses-og erhversvejledningsfaglig kan du på EUK+ få opdateret faglig viden, information om nye jobs og relevante kurser og konferencer. Samtidig har du mulighed for at videndele med dine kollegaer i hele landet. Webinaret er specielt rettet mod ansatte inden for uddannelses-og erhversvejledning i Den Kommunale Ungeindsats.

Webinar

Webinar Webinarrække modul: Gør din vejledning synlig - modul 2

Onsdag d. 13. jan. 2021 kl 13:00 - 14:00. I webinarrækken ”Gør din vejledning synlig” får du inspiration og værktøjer til at gøre din vejledning mere synlig og ”håndgribelig” for både den vejledningssøgende, samarbejdspartnere og ikke mindst dig selv som vejleder. Ole Pedersen, der har over 20 års erfaring som uddannelsesvejleder og også er uddannet designleder, vil dele ud af sine erfaringer med, hvad designtænkning har bragt ind i hans vejledningspraksis.

Hands on workshop

Hands on workshop Grafisk facilitering, 23. nov. 2020, Valby

Mange vejledere, lærere, jobkonsulenter m.fl. har erfaret, at deres unge udtrykker sig hellere igennem billeder, musik, filmklip etc. end gennem ord. De fagprofessionelle i Unge med kant Hovedstaden har efterspurgt en workshop i grafisk facilitering. Værsgo! Workshoppen er eksklusiv for partnere i programmet "Unge med kant Hovedstaden.

Workshop

Workshop Rekruttering af unge – workshop 20. okt. 2020, Tårnby

Formål med workshoppen er at bidrage til kompetenceudviklingen af de fagprofessionelle i Unge med kant Hovedstaden, når opgaven omhandler opsøgning af udsatte unge.

Konference

Konference Unge med kant - Syddanmark slutkonference

D. 29. oktober kl 10.00 – 15.30 Formålet med slutkonferencen er at gøre projektets faglige slutprodukter og erfaringer tilgængelige for omverdenen, bl.a. via den nyåbnede Toolbox (juni 2020). Samtidig vil projektdeltagerne selv opleve udefrakommende inspiration til de næste skridt i deres virke med udsatte unge.

Webinar

Webinar Sammenhæng i brobygning

d, 16.12 2020 kl 14:00 - 15:00. Pris 250 kr. ex moms Hvordan giver vi de unge gode oplevelser med brobygning og skaber sammenhæng i vejledningen, når brobygning bliver digital.