Børn og unge Uddannelses- og erhvervsvejledning

EUK arrangementer

EUK udbyder løbende målrettede træningskurser, vidensdage, webinarer og andre arrangementer, der har til formål at understøtte vejledningsfagligheden.

Kommende arrangementer

 Webinarer om Vejledning i sammenhæng ( Se optagelserne af webinarene ) 

Enhed for Uddannelses- og erhvervsvejledning i Kommunerne (EUK) afholder to webinarer om sammenhængende vejlednings- og undervisningsforløb i grundskolen målrettet hhv. ledere og praktikere.

I sammenhængende vejlednings- og undervisningsforløb i grundskolen integreres autentiske læringsaktiviteter, som fx brobygning, erhvervspraktik i de øvrige undervisningsaktiviteter i et tværfagligt samarbejde mellem grundskole og vejledning. Undervejs inddrages forældre.

Resultaterne er blandet andet, at elever får udvidet deres mulighedshorisont ift. uddannelse og job, et mere positivt syn på erhvervsuddannelser og en øget tiltro til optimisme til tiden efter grundskolen

Webinar for ledere den 12. maj 2023 kl 10:00 - 11:00 ( Se optagelsen af webinaret nedenfor, spring de første 15 minutter over ) 

Webinar for praktikere den 25. maj kl 13:30 - 15:00

 

×

Log ind