Børn og unge Uddannelses- og erhvervsvejledning

EUK arrangementer

EUK udbyder løbende målrettede træningskurser, vidensdage, webinarer og andre arrangementer, der har til formål at understøtte vejledningsfagligheden.

Kommende arrangementer

8. juni kl 08.30 - 15.45 Ungetræf 2023: De unges tid er nu!

Sammenlignet med andre lande er uddannelsesniveauet i Danmark stigende og ungdomsarbejdsløsheden lav. Men ikke alle unge er i uddannelse eller job. Der er stadig en gruppe unge, som ikke er med.
Tiden er inde til, at vi i fællesskab zoomer ind på de unge, der står lige foran os. På afstand kan de unge ligne en homogen gruppe - det er de ikke. På KL's Ungetræf 23 foldes nuancerne ud. 

Læs mere og tilmeld dig Ungetræffet på tilmeldingssiden

Gratis webinarer om Vejledning i sammenhæng

Enhed for Uddannelses- og erhvervsvejledning i Kommunerne (EUK) afholder to webinarer om sammenhængende vejlednings- og undervisningsforløb i grundskolen målrettet hhv. ledere og praktikere.

I sammenhængende vejlednings- og undervisningsforløb i grundskolen integreres autentiske læringsaktiviteter, som fx brobygning, erhvervspraktik i de øvrige undervisningsaktiviteter i et tværfagligt samarbejde mellem grundskole og vejledning. Undervejs inddrages forældre.

Resultaterne er blandet andet, at elever får udvidet deres mulighedshorisont ift. uddannelse og job, et mere positivt syn på erhvervsuddannelser og en øget tiltro til optimisme til tiden efter grundskolen

Webinar for ledere den 12. maj 2023 kl 10:00 - 11:00 ( Se optagelsen af webinaret nedenfor, spring de første 15 minutter over ) 

Tilmelding til webinar for praktikere den 25. maj kl 13:30 - 15:00 kan ske på tilmeldingssiden 

 

×

Log ind