Børn og unge Uddannelses- og erhvervsvejledning

Arrangementer

EUK udbyder løbende målrettede træningskurser, vidensdage, webinarer og andre arrangementer, der har til formål at understøtte vejledningsfagligheden.

Kommende arrangementer

Webinarrække

Webinarrække De to første år med KUI/FGU

Vi har nu godt 2 års erfaringer med etablering og arbejde i KUI og samarbejde med FGU. I en række webinarer beder vi ledere i KUI besvare tre centrale spørgsmål.

Webinar

Webinar Webinar om “Erhvervsparathed”, 25. feb. 2021

Grundet efterspørgsel udbydes dette webinar for fjerde gang, nu i en lettere opdateret version. Det er en samlet og fælles opgave for de fagprofessionelle at støtte de enkelte unge på deres vej mod erhvervsparathed. Erhvervsparathed forstås i nærværende kontekst som de kompetencer og potentialer der skal til for at starte og holde fast i et job hhv. en praktik. Det gælder også, når den unge tænker på at starte på en erhvervsuddannelse eller er i gang med den.

Webinar

Webinar Multimodal kommunikation - modul 2

Dato: 17. marts 2021 14:00 - 15:00 Pris pr person: 250 ex. moms Tilmeldingen er bindende Corona har skabt nye vilkår for den kommunale erhvervs- og uddannelsesvejledning. I webinarrækken Coronavejledning har vi afdækket forskellige aspekter af disse nye vilkår og givet inspiration til vejledningspraksis.

Afholdte arrangementer

EUK har siden 2019 afholdt en lang række online webinarer, workshops og konferencer