Kommunale opgaver Børn og unge

Uddannelses- og erhvervsvejledning (EUK)

Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne (EUK) skal understøtte kommunernes arbejde med at bringe unge i position til uddannelse og arbejde samt understøtte og dokumentere udviklingen af den professionelle uddannelses- og erhvervsvejlednings virkefelt.

Formål

euk logoDet primære formål med Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i Kommunerne (EUK), er at understøtte kommunernes arbejde med at bringe unge i position til uddannelse og arbejde, samt at understøtte og dokumentere udviklingen af den professionelle uddannelses- og erhvervsvejlednings virkefelt.
Det skal ske ved at udvikle det eksisterende faglige digitale netværk (EUK+) for alle landets uddannelses- og erhvervsvejledere og ledere i den kommunale ungeindsats. Netværket sikrer videndeling og erfaringsudveksling på tværs af kommunernes uddannelses- og erhvervsvejledning.
Det sekundære formål er at arbejde for den faglige udvikling af den professionelle uddannelses- og erhvervsvejledning i et kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt regi.

Ungeværk

EUK leder og driver en række projekter og programmer. Formålet med den samlede program- og projektportefølje er dels at understøtte lokal vejledningsfaglig praksis og metodeudvikling, dels at styrke det tværgående samarbejde med øvrige ungeaktører. Vi tilstræber synergi af ressourcer, viden og resultater. Alle resultater og evt. produkter løftes generisk og stilles frit til rådighed.

×

Log ind