Børn og unge Stærke børnefællesskaber

Integration på børne- og ungeområdet

Alle børn og unge skal dannes, uddannes og kunne begå sig i det danske samfund, hvis de som voksne skal kunne klare sig på arbejdsmarkedet. Det gælder i al almindelighed, men der kan være behov for at gøre en særlig indsats for tosprogede børn og unge.

Flest mulige børn og unge skal være en del af fællesskabet

Rammerne omkring integrationsindsatsen for børn og unge skal sikre, at flest mulige bliver en del af fællesskabet. Kommunerne skal sætte tidligt ind, så tosprogede børn og unge får en fair chance for at klare sig på niveau med deres jævnaldrende. De skal sikres sproglige, faglige og sociale kompetencer til at klare sig og trives i skolen, i uddannelse og endeligt på arbejdsmarkedet.

Ghettopakkens lovelementer

Du kan læse om ghettopakkens lovelementer på børne- og ungeområdet herunder:

Inspirationsmaterialer

KL har lavet en række inspirationsmaterialer om, hvordan kommunerne arbejder med at løfte opgaverne på integrationsområdet. Du kan finde de to inspirationsmaterialer herunder:

  • PDF

    Kommunale veje til god integration - et inspirationskatalog om gode kommunale integrationsindsatser

  • PDF

    Veje til fællesskabet - rammer og muligheder i kommunernes integrationsindsats

×

Log ind