Børn og unge

Stærke børnefællesskaber

At skabe stærke, inkluderende børnefællesskaber er en opgaver, der fylder på både dagtilbuds- og folkeskoleområdet. På denne side kan du læse mere om arbejdet med at skabe stærke børnefællesskaber og herunder, hvordan der arbejdes med det i forhold til integrationsopgaven.

Alle har behov for at være en del af et fællesskab

Børn er forskellige og har forskellige behov, men alle har behov for at være en del af et fællesskab. Der er børn, der lærer i et andet tempo, børn der har angst for at indgå i sociale sammenhænge, børn som har svært ved at regulere deres adfærd, og børn med højt fravær. Disse børn og deres forældre har flere udfordringer i dagligdagen - men løsningen ligger sjældent i flytte børnene til et specialtilbud.

Relevante bekendtgørelser, vejledninger, m.v.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder