Kommunale opgaver Børn og unge

Fritids- og klubtilbud

I Danmark er der en lang tradition for, at børn og unge benytter sig af fritids- og klubtilbud. Fritidstilbud er en unik arena for fællesskaber, demokratisk dannelse og det at lære at mestre livet.

Fritidstilbud kan skabe sammenhæng og fællesskaber 

Kommunerne er ansvarlige for at tilbyde fritids- og klubtilbud til børn og unge. Tilbuddene spiller en vigtig rolle i arbejdet med at skabe stærke fællesskaber. De kan skabe sammenhæng mellem skole og fritid og understøtte børn og unges trivsel og læring i løbet af hele dagen. 

Læs mere om fritids- og klubtilbud i de kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet.

Fritids- og klubområdet er er mangfoldigt. Tilbuddenes indhold, organisering og formål varierer, da de er tilpasset børn og unges behov i den enkelte kommune.

Kvalitet i fritids- og klubtilbud

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har undersøgt børn og unges brug af og kvalitet i fritids- og klubtilbud. Rapporten giver ny viden om følgende fire forhold:

  1. Hvordan udviklingen i indskrivninger har været efter skolereformen
  2. Hvorfor forældre og unge vælger tilbuddene til eller fra
  3. Hvad kendetegner kvalitet i fritids- og klubtilbud
  4. Hvordan oplever børn, unge, medarbejdere, ledere og forældre aktuelt kvalitet i tilbuddene.

Du kan læse mere om rapporten og dens konklusioner her:

Sådan arbejder KL med området 

KL holder løbende temadage, høringer og lignende, som bliver annonceret her på www.kl.dk.

KL samarbejder tæt med aktører og organisationer på området om at sikre gode rammer for høj kvalitet i fritids- og klubtilbud.

Du finder relevante links til lovgivning mv. i højre side.

Herunder kan du finde relevante dokumenter vedrørende området:

 • PDF

  KL's kortlægning af SFO, fritids- og klubområdet 2020

 • PDF

  Fritidstilbud under forandring

 • PDF

  Forskel på fritidstilbud til børn og unge fra 6-18 år