Kommunale opgaver Børn og unge

SFO-, fritids- og klubtilbud

I Danmark er der en lang tradition for, at børn og unge benytter sig af fritids- og klubtilbud. De er en unik arena for fællesskaber, demokratisk dannelse og det at lære at mestre livet.

Fritidstilbud kan skabe sammenhæng og fællesskaber 

Kommunerne er ansvarlige for at tilbyde SFO-, fritids- og klubtilbud til børn og unge. Tilbuddene spiller en vigtig rolle i arbejdet med at skabe stærke fællesskaber. De kan skabe sammenhæng mellem skole og fritid og understøtte børn og unges trivsel og læring i løbet af hele dagen. 

SFO-, fritids- og klubområdet er mangfoldigt. Tilbuddenes indhold, organisering og formål varierer, da de er tilpasset børn og unges behov i den enkelte kommune.

Kvalitet i fritids- og klubtilbud

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har undersøgt børn og unges brug af og kvalitet i fritids- og klubtilbud. Rapporten giver ny viden om følgende fire forhold:

  1. Hvordan udviklingen i indskrivninger har været efter skolereformen
  2. Hvorfor forældre og unge vælger tilbuddene til eller fra
  3. Hvad kendetegner kvalitet i fritids- og klubtilbud
  4. Hvordan oplever børn, unge, medarbejdere, ledere og forældre aktuelt kvalitet i tilbuddene.

Du kan læse mere om rapporten og dens konklusioner her:

Sådan arbejder KL med området 

KL samarbejder tæt med aktører og organisationer på området om at sikre gode rammer for høj kvalitet i fritids- og klubtilbud.

Du finder relevante links til lovgivning mv. i højre side.

Herunder kan du finde relevante dokumenter vedrørende området:

 • PDF

  KL's kortlægning af SFO, fritids- og klubområdet 2020

 • PDF

  Fritidstilbud under forandring

 • PDF

  Oversigt over regler og rammer for SFO-, fritids- og klubtilbud

 

×

Log ind