Børn og unge

SFO, fritids- og klubtilbud

I Danmark er der en lang tradition for, at børn og unge benytter sig af fritids- og klubtilbud. Fritidstilbud er en unik arena for fællesskaber, demokratisk dannelse og det at lære at mestre livet.

Et område under konstant forandring

SFO, fritids- og klubområdet er ikke et område, der står stille. Nye fritidsvaner, nye lovgivninger og ændrede rammebetingelser i kommunerne er blot nogle af de forhold, der i de senere år har ændret fritidstilbuddenes rammer og indhold.

Senest har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på opdrag fra Undervisningsministeriet undersøgt børn og unges brug af og kvalitet i SFO, fritids- og klubtilbud. Rapporten giver ny viden om følgende fire forhold:

  1. Hvordan udviklingen i indskrivninger har været efter skolereformen
  2. Hvorfor forældre og unge vælger tilbuddene til eller fra
  3. Hvad kendetegner kvalitet i fritids- og klubtilbud
  4. Hvordan oplever børn, unge, medarbejdere, ledere og forældre aktuelt kvalitet i tilbuddene.

Du kan læse mere om rapporten og dens konklusioner ved at klikke på nedenstående links:

Yderligere information

Du finder relevante links til lovgivning, mv. i højre side. KL afholder efter behov temadage, høringer mv., som bliver annonceret her på www.kl.dk. KL har mange forskellige samarbejder på området. Nedenstående liste er ikke udtømmende:

 • PDF

  Fritidstilbud under forandring.pdf

 • PDF

  Forskel på fritidstilbud til børn og unge fra 6-18 år.pdf