Kommunale opgaver Børn og unge

Samarbejde med forældre

Alle børn og unge skal lære og trives så meget, som de kan og udvikle sig til demokratiske samfundsborgere. Forældrene og de kommunale tilbud har et fælles ansvar for, at det sker.

Samarbejde med forældre understøtter børns læring og trivsel

Forskning og kommunale erfaringer viser, at børnene rykker sig markant, når samarbejdet mellem forældrene og de fagprofessionelle bliver mere tydeligt, ligeværdigt og konkret. Heri ligger et potentiale, der skal udnyttes.

Et meningsfuldt samarbejde om børnene og de unge er også en forudsætning for, at forældrene har tillid til de kommunale tilbud, vælger dem aktivt til og bakker om op dem i hverdagen. Samarbejdet er vigtigt, uanset om forældrene har mange eller færre ressourcer, og uanset om børnene lærer og trives godt eller oplever udfordringer.

Herunder kan du downloade forskellige publikationer, som KL har lavet omkring samarbejde med forældre. 

  • PDF

    Forældresamarbejde om børneperspektiver i læringsmiljøet

  • PDF

    Godt på vej - I samarbejde med forældrene

  • PDF

    Samarbejde med forældre om børns læring

×

Log ind