Kommunale opgaver Børn og unge

PPR-konference

KL's PPR-konference henvender sig til PPR-ledere, medarbejdere i PPR, forvaltningsledelse, skoleledere, dagtilbudsledere mv.

PPR og stærke børnefællessskaber

I 2023 afholdes konferencen den 24. maj på Nyborg Strand.

Et stigende antal børn er i mistrivsel, og der er stigende efterspørgsel på PPV’er som adgangen til hjælp for det individuelle barn. Samtidig er der en bred konsensus om, at løsningerne for mistrivsel skal findes i stærke børnefællesskaber i dagtilbud og skoler.

Der er således en forventning om, at PPR kan understøtte pædagoger og lærere i arbejdet med at give børn gode deltagelsesmuligheder i stærke børnefællesskaber.

Landssamrådet af PPR–chefer og KL vil gerne byde velkommen til en konference, hvor vi kigger nærmere på PPR og arbejdet med børn i og uden for fællesskabet.

×

Log ind