Ledelse og økonomi på børne- og ungeområdet

Uddannelsestilbud til skoleledere

Danske skoleledere oplever, at der ikke er sket væsentlige ændringer, når det gælder deres evne til at varetage de nye ledelsesopgaver, men god skoleledelse har afgørende betydning for elevernes læring og trivsel i skolen

Ambitioner om nye initiativer

Forskning viser blandt andet, at faktorer såsom skolelederens evne til at understøtte skolens tværgående samarbejde, kapacitet til at fremme en god læringskultur samt et fokus på progression og anvendelse af viden fra evalueringer på skolen har positiv betydning for elevernes læring.

Ambitionen om at styrke skoleledelse i den danske folkeskole indgår som et element i folkeskolereformen. Der er fokus på både at styrke de generelle ledelseskompetencer og de specifikke kompetencer, som knytter sig til den pædagogiske ledelse. Desuden er der fra politisk side i årene forud for folkeskolereformen gennemført en række initiativer med henblik på at styrke kompetenceudvikling af skolelederne.

Kompetenceudvikling til skolelederne

Trods flere centrale initiativer på området er det oplevelsen blandt danske skoleledere, at der ikke er sket væsentlige ændringer, når det gælder deres evne til at varetage de nye ledelsesopgaver, der følger med reformen.

Med udgangspunkt i disse udfordringer og i forlængelse af den statslige pulje til kompetenceudvikling af skoleledelse samt etableringen af de syv ledelsesfelter, ønsker Arbejdsgruppen om Skoleledelse at undersøge mulighederne for at understøtte og styrke kompetenceudviklingen af skolelederne yderligere.

 • PDF

  International kortlægning - kompetenceudvikling for skoleledere. Modeller og erfaringer..pdf

 • PDF

  Landenotat (Finland).pdf

 • PDF

  Landenotat (Norge).pdf

 • PDF

  Landenotat (Canada - Ontario).pdf

 • PDF

  Notat om skoleledelse.pdf