Kommunale praksiseksempler Sundhed i den pædagogiske praksis

Thisted Kommune: En vuggestue i bevægelse - Bevægelse som et pædagogisk redskab

Thisted Kommune den 13. november 2018

Praksis og proces

Strukturen i Tumlehuset er lavet for at sikre, at personalet er mest muligt tilgængelig for børnene. Dette kommer til udtryk ved, at de voksne er fordelt rundt i huset og har hver deres placering.

Hvilken aktivitet det pædagogiske personale igangsætter er forskelligt. Således sikres små forskellige læringsrum, hvor barnet møder en tilgængelig og nærværende voksne. Det er vores ønske, at det kommer til gavn for alle børn, ikke mindst børn i udsatte positioner.

Vuggestuen er et aktivt hus, som er indrettet, således at der lægges op til bevægelse. Der må løbes indendørs, og der findes både løbecykler og gå-biler indenfor. Det er en pædagogisk velovervejet prioritet, at vuggestuen har et stort motorik rum, kaldet Tumleland. Her er altid åbent og plads til fysisk aktivitet.

Skal børn have energi til at bevæge sig, kræver det, at de er mætte og har fyldte energidepoter. Derfor serveres der altid en sund og alsidig kost i vuggestuen.

Børn skal være udhvilet for at have overskud og mod på at deltage aktivt i hverdagens aktiviteter i vuggestuen. En god søvn har stor betydning for barnets humør, vækst og udvikling, samt sundhed.

Kontekst og formål

I Tumlehuset ses bevægelse som mere end idræt og sport. Bevægelse er at være fysisk aktiv.

I vuggestuen Tumlehuset bruges bevægelsen som et pædagogisk redskab til at fremme børns trivsel, udvikling og læring. Gennem bevægelse lærer børnene deres krop at kende, og de udvikler deres sanser.

Hver dag stimuleres taktil, vestibuler, og muskel/led sansen. For de små børn sker det ved bleskift, hvor der laves krydstræk, pizzamassage, trampe bevægelser m.m., og inden de skal ud at sove, drejes de rundt på kontorstole på 3 forskellige måder.

De større børn stimuleres på anden vis ved eksempelvis at hoppe ud og få en ren ble, kravle ud i garderoben når de skal tage tøj på, dreje rundt når de skal ind og spise frokost m.m.

Vi prøver at udnytte de stunder, hvor vi ellers bare ville gå fra A til B ved at tænke bevægelse og stimulering af sanser ind.

Målsætningen er, at bevægelsen bliver en integreret del af den pædagogiske praksis i hverdagen. Både den finmotoriske og grov-motoriske bevægelse tænkes ind rutinesituationer, pædagogiske aktiviteter og i vuggestuens indretning, såvel udendørs som indendørsarealer.

Vuggestuen Tumlehuset har valgt at bruge bevægelse som et gennemgående arbejdsredskab i arbejdet med den pædagogiske læreplan. Vi tog udgangspunkt i læreplanstemaet krop og bevægelse. Med bevægelsen som udgangspunkt er det let at integrere de andre læreplanstemaer.

Vi havde nogle nybyggede rammer til en ældre institution. Det skabte chancen for at skabe noget nyt. Da flere i personalegruppen var interesseret i og optaget af reflekser, sansemotorik og bevægelser, blev det den profil vi valgte.

Vi tog udgangspunkt i Henrik Smidts teorier:

  • Vigtigt at arbejde med børns bevægelse og reflekser
  • Vigtigt at kunne spotte de børn der kompenserer for deres motoriske udfordringer –tidlig indsats og opsporing

Vi har ligeledes været inspireret af H. Gardner, Kjeld Fredens og særligt bogen; Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet, skrevet af Gudrun Gjesing.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Det er et politisk mål i Thisted Kommune at sikre, at alle børn, unge og familier får et sundt og godt afsæt i livet. Derfor er det et delmål at støtte op om, at alle børn og unge er fysisk aktive og får sunde måltider. En tidlig indsats skal prioriteres, hvilket er godt i tråd med vuggestuen Tumlehusets profil om at være en institution i bevægelse.

Forældrebestyrelsen bakker op om profilen i institutionen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Strukturen i huset er en holdbar løsning og fungerer optimalt. Vi får bevægelse tænkt ind i både rutinesituationer og planlagte aktiviteter. For børnene betyder strukturen i huset og de nærværende voksne, at de ved, hvad de må og kan, så vi har trygge børn, som har mod på at prøve grænser af og udvikle sig. For de voksne betyder vores måde at arbejde på, at de får en følelse af, at de gør nytte, at de gør en forskel. Deres faglighed bliver sat i spil hver dag, hvilket giver en tilfredshedsfølelse. Det er et meningsfyldt arbejde, og det giver arbejdsglæde.

De næste skridt

Vores praksis skal fastholdes men videreudvikles/tilpasses den styrkede læreplan. Alle pædagogiske medarbejdere i Thisted kommune deltager i et kompetenceudviklings forløb, målrettet de enkelte institutioner/legestuer i dagplejen.

Nødvendige ressourcer

Vores måde at arbejde på frigiver ressourcer. En medarbejder sagde, at fordi han hele tiden ved, hvad han skal, bruger han ikke unødvendig tid, han kan have fokus på sin opgave.

Det kræver økonomi at uddanne personalet, så de får de nødvendige kompetencer. Her i huset har alle blandt andet gennemgået et kursus i sansemotorik og reflekser. Det er vigtigt at have et fælles fundament at arbejde ud fra. Desuden har vi en intern ressourceperson der arbejder med motoriske handleplaner.

Det vigtigste råd til andre

Det er vores oplevelse, at strukturen og systematikken, giver plads til børns udvikling og udfoldelse.

Hvis du vil vide mere

Klik her for at komme til vuggestuen Tumlehusets hjemmeside

×

Log ind