Kommunale praksiseksempler Sundhed i den pædagogiske praksis

Svendborg Kommune: Svendborgprojektet - Idrætsskoler. Alle børn i 0.-6. klasse har 6 lektioners idræt om ugen.

Svendborg Kommune den 20. december 2018

Praksis og proces

Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge sig og danne fundament for, at eleverne udvikler livslange sunde vaner. 

Koncept for idrætsskoler:

 • Eleverne har 6 lektioners idræt om ugen fordelt på minimum 3 dage
 • 2 lektioner bliver tilrettelagt efter fælles mål og 4 lektioner efter principperne i Aldersrelateret Træningskoncept (ATK)
 • Pulsen skal min. op i 20 min. i hver idrætslektion
 • Idrætsundervisningen kan kobles sammen med udeskole
 • Alle idrætslærere og pædagoger skal deltage i kompetenceudviklingsforløbet ”Aldersrelateret Træningskoncept”
 • Hver skole udpeger en af idrætslærerne som skolens koordinator, der også indgår i netværket for idrætsskoler
 • Faget idræt skal have samme status som de øvrige fag, og der skal kontinuerligt arbejdes med kulturen omkring idrætsundervisningen

Kontekst og formål

En idrætsskole i Svendborg Kommune er en skole for alle, hvor idræt, krop og bevægelse er et væsentligt omdrejningspunkt for tilrettelæggelsen af skolens dagligdag og undervisning. Skolen er en arena, hvor alle børn har mulighed for at udvikle et fundament for livslange sunde vaner.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Det er frivilligt for skolerne, om de vil være idrætsskoler. Det er op til skolens ledelse og bestyrelse, om man ønsker at være idrætsskole. Alle skoler i Svendborg er idrætsskoler

Svendborgprojektet indgår i en lang række af kommunens planer og strategier – herunder Planstrategien, Fritidspolitikken og ”Bevæg dig for livet visionskommune-aftale”.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Hvad lykkes:

 • Tidlig inddragelse ledere - medarbejdere og andre interessenter har været med i konceptudviklingen
 • Medejerskab tidlig inddragelse, mulighed for at tilpasse praksis (indenfor rammerne) samt kompetenceudvikling understøtter i høj grad medejerskabet
 • Kompetenceudvikling - det er meget vigtigt, at alle medarbejdere har gennemgået ATK
 • Sammenhængskraft, stor politisk opbakning, ledelsesmæssigt fokus er afgørende
 • Positiv opmærksomhed forskningsresultater, der viser indsatsen har en effekt for alle børn, fortælle de gode historier fra hverdagen, interesse fra andre kommune

   

For at dokumentere effekterne på sundheden hos børn ved at indføre ekstra idræt, har SDU i seks år undersøgt børnene i Svendborg og fundet frem til, at de forbedrer deres sundhed og trivsel på mange parametre. Det er verdens største forskningsprojekt af sin art.

Resultaterne har været med til at understøtte betydningen af, at indsatsen på skolerne er til gavn for alle børn og deres sundhed. Det har bl.a. betydet, at Svendborg har knækket fedmekurven, så der er 50% færre fede børne i klasserne. Det har også vist, at børnene fastholder deltagelsen i foreningsidrætten, og 60% flere piger fastholder idrætsdeltagelsen, når de bliver teenagere.

De næste skridt

Idrætsskolerne for 0.-6. klasse fastholdes.

Ekstra idræt i udskolingen ønskes udbredt til flere skoler og mere fokus på bevægelse i undervisningen.

Nødvendige ressourcer

Kompetenceudvikling af alle idrætslærere og pædagoger er afgørende for, at indsatsen lykkes.

Mider til fagopdelt idrætsundervisning udløser ekstra midler til skolerne i Svendborg.

Det vigtigste råd til andre

Det ledelsesmæssige fokus og opbakningen er altafgørende for, om indsatsen lykkes.

Herudover er kompetenceudvikling til alle idrætslærere afgørende ligesom der bør afsættes tid til at arbejde med indsatsen på skolen, og derved sikre ejerskabet på den enkelte skole.

Hvis du vil vide mere

www.svendborgprojektet.dk

×

Log ind