Kommunale praksiseksempler Sundhed i den pædagogiske praksis

Nyborg Kommune: Sundhedsplejens 3½ års undersøgelse af alle børn i daginstitution med udgangspunkt i at opspore børn med overvægt

Nyborg Kommune, februar 2019

Praksis og proces

Undersøgelsen består af en praksisdel med børnene og efterfølgende afholder sundhedsplejerske, pædagog og forældre samtale om barnets trivsel og udvikling.

Sundhedsplejerske og daginstitution aftaler dato for undersøgelse.

Undersøgelser afholdes, når daginstitutionen har en gruppe på 5-6 børn i alderen 3,5 – 3,9 år.

Sundhedsplejersken laver invitation til aftalt dato, hvori forældrene bedes besvare spørgeskema om deres barns trivsel og udvikling på børnungeliv.dk

Daginstitution udleverer invitation og indhenter samtykke fra forældre.

Om formiddagen samles de inviterede børn i en gruppe i daginstitutionen sammen med sundhedsplejersken og en pædagog fra institutionen.

Undersøgelsen omfatter motorisk screening afhængig af barnets alder og vækstmåling.

Efter undersøgelserne gennemgår sundhedsplejersken børnenes screeninger og sammenholder dem med forældrenes besvarelser på børnungeliv.dk

Forældrene tilbydes individuel konsultation om eftermiddagen af en halv times varighed med sundhedsplejerske og pædagogen, der har deltaget i screening om formiddagen.

Kontekst og formål

Vi har ikke tidligere lavet 3½ års undersøgelse, men har en høj andel af overvægtige børn i kommunen og vil gerne lave en tidlig forebyggende indsats. På baggrund af erfaringer fra andre kommuner har vi lavet et unikt og anderledes tilbud, der giver rigtig gode resultater også for daginstitutionernes samarbejde med familierne.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Kommunens sundhedspolitik og strategi for opsporing af overvægt.

Tilbuddet er udarbejdet af sundhedsplejerskerne og tilrettet/kvalificeret af ledelsesrepræsentanter fra dagtilbuddene.

Forældre inddrages bl.a. gennem besvarelse af spørgeskema.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vi har endnu ikke målinger ift. vægt, da de første børn, der indgår i undersøgelserne, endnu ikke er startet i skole.

Der har været overvældende gode resultater ift. samarbejdet med forældre, daginstitutioner og fys/ergo. Der er opsporet en del børn med andre fysiske udfordringer, henvist til egen læge og givet faglig vejledning omkring selvhjulpenhed, kost, søvn, 3åriges udviklingsniveau. mv.

De næste skridt

Fastholdes – en af vores bedste indsatser.

Har betydet, at den pædagogiske viden/faglighed og den sundhedsfaglige viden bliver sat i spil sammen og kan betyde koordinerede indsatser/opfølgning.

Nødvendige ressourcer

Det kræver tid og ressourcer at implementere indsatsen. Det har været væsentligt, at udviklingen er sket med inddragelse af dagtilbuddene. Indsatsen er utrolig effektiv og kræver få ressourcer pr. barn. I gennemsnit bruges ca. 4 timer pr. barn.

Det vigtigste råd til andre

Bare se at komme i gang, det styrker samarbejdet og faglighederne på tværs af kommunen. Tværfaglig viden og erfaring bringes i spil på nye måder. Vi finder en række andre forhold hos børnene, som vi tidligt får sat indsatser i værk omkring.

Hvis du vil vide mere

http://www.nyborg.dk/da/Borger/Sundhed/Sundhedsplejen/3-et-halvt-aars-undersogelse

×

Log ind