Kommunale praksiseksempler Sundhed i den pædagogiske praksis

Mariagerfjord Kommune: Sundhedsfaglig medarbejder i dagtilbud

Mariagerfjord Kommune den 24. september 2018

Praksis og proces

Der er ansat en sundhedsfaglig medarbejder, som kommer i daginstitutionerne og gennemfører sundhedsforløb med børnene. Forløb og formål aftales med det pædagogiske personale. Eksempelvis kunne fokus være på arbejdet med madmod og madglæde. Den sundhedsfaglige medarbejder holder også oplæg på personale- og forældremøder om alt fra søvn og skærmbrug til mad og bevægelse. Desuden tager medarbejderen rundt i dagplejens legestuegrupper og står derudover for forskellige sundhedsprojekter, bl.a. i samarbejde med andre afdelinger i kommunen.

Den sundhedsfaglige medarbejder udsender hver måned ”månedens tip” til inspiration for forældre, pædagogisk personale og andet relevant fagpersonale. ”Månedens tip” giver gode ideer til aktiviteter afpasset efter årstiden, samtidig med viden fra forskning, sundhedsstyrelsen mv formidles på en let læselig måde.

Kontekst og formål

At øge fokus på sundhed generelt i dagtilbud samt formidling af viden og inspiration til fagpersoner og forældre. Derudover ønsker vi at styrke børnenes bevidsthed om sundhed og bidrage til at skabe sunde vaner hos dem.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Sundhed er et af fokuspunkterne i Mariagerfjord Kommunes børne- og ungepolitik. Her står der:

”Børn og unges fysiske og mentale sundhed er et fundament for at lykkes med det gode børne- og ungeliv. Barnets sundhed starter allerede under graviditeten, og vi fokuserer derfor på sundhedsfremmende initiativer og tidlig indsats allerede fra før fødslen og gennem hele barndommen og ungdomslivet”.

Børne- og Ungepolitikken er udarbejdet i samarbejde med børn, unge og voksne i Mariagerfjord Kommune.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Den sundhedsfaglige medarbejder har været ansat i snart halvandet år. Tilbagemeldingerne fra børnehusene viser, at personalet er meget glade for sundhedsforløbene. Udfordringen var det første stykke tid at få budskabet spredt, så personalet tænkte sundhedsmedarbejderen ind, når de planlagde forløb. Men med tiden, og med ændring af kommunikationsstrategien, så sundhedsmedarbejderen i højere grad retter information direkte til personalet i de enkelte børnehuse fremfor ledelsen, er det nu lykkedes.

De næste skridt

Den sundhedsfaglige medarbejder fortsætter sit arbejde og justerer løbende de forskellige tilbud, så de passer til virkeligheden i børnehusene og legestuerne.

Vi laver en to-års evaluering af, hvilken effekt de forskellige indsatser har haft ude i børnehusene.

Nødvendige ressourcer

Der ansættes en ekstra sundhedsfaglig medarbejder som udvikler forløb målrettet børnene i dagtilbuddene og suppleret med fx oplæg for personalegrupper og forældregrupper.

Det vigtigste råd til andre

Tålmodighed. Det tager tid at starte noget nyt op.

×

Log ind