Kommunale praksiseksempler Sammenhængende indsatser på 0-18 års området

Slagelse Kommune: Inkluderende sprogindsats bygger bro mellem dagtilbud, skole og det lokale kulturhus og skaber gode forudsætninger for sproglig progression hos børn med sproglig forsinkelse

Slagelse Kommune den 18. september 2018

Praksis og proces

En folkeskole og to dagtilbud arbejder tæt sammen omkring gruppen af kommende skolebørn i året før skolestart. Børn med sproglig forsinkelse tilbydes at deltage i Inkluderende sprogindsats, som inkluderer løbende forældresamtaler og sprogvurderinger med fokus på sproglig progression. Skole og dagtilbud planlægger, gennemfører og evaluerer i fællesskab sprogudviklende aktiviteter i løbet af året op til skolestart. Skolen udbygger dermed sit kendskab til kommende elever og kan fra skolestart fortsætte den sproglige indsats uden videntab.

Inkluderende sprogindsats fortsætter i skolen, hvor sprogudviklende aktiviteter, tæt forældresamarbejde og sprogvurderinger kobles sammen med det lokale kulturhus i form af en ugentlig times litterære oplevelser og sprogudviklende samtaler i hyggelige omgivelser. Dette bidrager yderligere til at skabe en sproglig progression.

Inkluderende sprogindsats kobler barn, familie, institutioner og lokalmiljøet sammen og arbejder på tværs for at styrke barnets sproglige kompetencer.

Kontekst og formål

På baggrund af sproglig forsinkelse hos en gruppe børn ved skolestart har en skole, to daginstitutioner og lokalområdet styrket samarbejdet for at styrke børnenes sproglige kompetencer.

Samarbejdet på tværs af institutioner mindsker tab af viden og minimerer risikoen for at overse et barn i sproglige vanskeligheder.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Inkluderende sprogindsats skal ses som understøttende i forhold til den politiske strategi om et fælles læringsgrundlag i kommunen. Her er man optaget af

  • At alle børn og unge mestrer eget liv
  • At alle professionelle har en fælles forståelse for hvordan børn og unge lærer, hvad kvalitet og god praksis i læringsmiljøerne er, og hvad god praksis i overgangen er. Se mere her.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Indsatsen har bidraget til at styrke elevernes sproglige kompetencer. Endvidere har det styrkede samarbejde bidraget til en øget forståelse på tværs af faggrupper og institutioner samt en styrkelse af det fælles fagsprog omkring barnets sproglige kompetencer.

Forældre og børn oplever en tryg overgang fra daginstitution til skole, da personale fra skolen har deltaget i daginstitutionernes sprogaktiviteter og forældresamtaler i barnets sidste år i daginstitutionen. Dermed opnår skolen (udover indsigt i børnenes sproglige kompetencer) også en stor viden om børnenes personlige og sociale kompetencer.

De næste skridt

Inkluderende sprogindsats fastholdes i skoleåret 2018/19, og aktørernes samarbejde videreudvikles løbende.

Nødvendige ressourcer

Opstarten af et tættere samarbejde fordrer tid fra ledelse af daginstitution, skole og kulturhus, der skal etablere og sætte rammer for samarbejdet. Det kræver ligeledes en tovholder, som kan koordinere samarbejdet på tværs af institutioner og faggrupper. Det nødvendiggør ekstra tid og ressourcer blandt medarbejdere, som skal øve sig i at samarbejde med nye kollegaer og på tværs af faggrupper.

Det vigtigste råd til andre

Gør det til en fælles indsats!

At inddrage alle ressourcer omkring barnet og skabe overlap på tværs af institutioner i en koordineret sprogindsats øger børnenes sproglige kompetencer og er medvirkende til en tryg overgang fra daginstitution til skole.

Hvis du vil vide mere

Kan du kontakte Broskolen i Slagelse Kommune på: bro2@slagelse.dk

×

Log ind