Kommunale praksiseksempler Sammenhængende indsatser på 0-18 års området

Nordfyns Kommune: Ledelsesfora for dagtilbud og skole

Nordfyns Kommune den 12. oktober 2018

Praksis og proces

I Nordfyns Kommune vægter vi et fælles ansvar og samarbejde om de nordfynske børn fra 0-18 år. Dette udmøntes b.la. i, at vores ledere i dagtilbud og skoler deltager i fælles ledermøder, fælles seminarer, fælles temadage, mv.

Kontekst og formål

0-18 års perspektivet har til formål at højne kvaliteten og mindske overgangene for børn i Nordfyns Kommune. Vi vægter det fælles børnesyn og den fælles forståelse og ansvar for kerneopgaven. Herudover prioriteres den fælles vidensdeling og fælles uddannelse på tværs af dagtilbud og skole, ligesom både dagtilbud og skole er deltagere i ”Program for læringsledelse” og arbejder datainformeret fra 0-18 år. Både dagtilbudsledere og skoleledere refererer til én fælles leder - Skole- og Dagtilbudschefen.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

0-18 års perspektivet er trådt tydeligt frem de sidste år, og derfor vil dette perspektiv være meget centralt, når der i fremtiden udformes politikker og strategier. Helhedssynet og dermed også et tværgående syn er helt grundlæggende i Nordfyns Kommune.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vi er meget opmærksomme på det samarbejde, som skal foregå i de professionelle læringsfællesskaber skal være meningsskabende for deltagerne.

Helt lavpraktisk er ledermøderne i Skole og Dagtilbud forberedt af lille gruppe af både skole og dagtilbudsledere sammen med chef og konsulenter. Dette forum har dannet baggrund for dialog omkring det meningsskabende i de enkelte punkter.

Fra at vi diskuterede skal den ene eller anden gruppe af ledere gå hjem, når dette punkt afvikles er dette ikke et issue i dag. Forud dette er gået dialog omkring punkter som 10.kl.'s placering næste år og pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Begge gange er der henholdsvis fra dagtilbudsledere og skoleledere formuleret. Det er vigtigt, vi er med til dette punkt for at opnå større forståelse.

Denne tilgang blev eksplicit formuleret på ledermødet som begrundelse for, at alle var der lige som der efter hvert møde evalueres også på mening for alle.

Vi ser som tegn nu, at distriktets skole og dagtilbud fælles formulerer overgangsbeskrivelser, laver fælles ledermøder, etc.

De næste skridt

0-18 års perspektivet er en måde at tænke helhed og sammenhæng i børns liv og en organisering, som vi ønsker at fastholde fremover.

Det betyder

  • At vi fastholder ledermøder på tværs af de to områder
  • At vi dermed udbygger, samarbejder på tværs af de to områder
  • At de to områders ledere tænker i nye helheder til gavn for børnene

Nødvendige ressourcer

0-18 års perspektivet kræver opmærksomhed omkring organisering og struktur og fælles eller velkoordineret øverste ledelse. Det kræver involvering af ledere for at skabe fælles retning. Det er nødvendigt, at øverste leder går med både en tillids-og en faglig dagsorden.

Det vigtigste råd til andre

Et godt råd kan være at starte med dialog, øget samarbejde og italesættelse af det fælles ansvar for børns læring og trivsel på forvaltningsniveau i både dagtilbud og skole.

Hvis du vil vide mere

www.nordfynskommune.dk

Du kan endvidere se Gitte Høj, Skole- og Dagtilbudschef i Nordfyns Kommune, fortælle om projektet herunder:

×

Log ind