Kommunale praksiseksempler

Sammenhængende indsatser på 0-18 års området

Følgende kommunale eksempler giver indsigt i, hvordan kommunerne arbejde med den sammenhængende indsats på 0-18 års området.

 • Nordfyns Kommune: Ledelsesfora for dagtilbud og skole

  Nordfyns Kommune den 12. oktober 2018

  Læs mere
 • Tønder Kommune: Enkle værktøjer sætter fælles retning på tværs af fagområder

  Tønder Kommune den 17. oktober 2018

  Læs mere
 • Slagelse Kommune: Inkluderende sprogindsats bygger bro mellem dagtilbud, skole og det lokale kulturhus og skaber gode forudsætninger for sproglig progression hos børn med sproglig forsinkelse

  Slagelse Kommune den 18. september 2018

  Læs mere
 • Rødovre Kommune: Fælles tema i børnehave, SFO og skole giver børnene fælleskabsfølelse, genkendelighed og tryghed ved overgangen fra daginstitution til SFO og skole

  Rødovre Kommune den 28. september 2018

  Læs mere
 • Rebild Kommune: Koordineret indsats ift. skolevægring, Projekt Fælles-Indsats og Inklusionsarbejde

  Rebild Kommune, december 2018

  Læs mere
 • Vejle Kommune: Fra fravær til fremmøde i skolen

  Vejle Kommune den 21. december 2018

  Læs mere
 • Faxe Kommune: Læseglæde og læselyst – forældre som betydningsfulde rollemodeller

  Faxe Kommune, august 2018

  Læs mere
 • Hedensted Kommune: Udvikling af systematikker, metoder, forløb mm. der understøtter, at flest muligt børn og unge skal være i og forblive i trivsel i størstedelen af institutions-, skole- og fritidslivet

  Hedensted Kommune, september 2018

  Læs mere
 • Halsnæs Kommune: Distriktsorganisering – et tidligere og tættere tværprofessionelt distriktssamarbejde

  Halsnæs Kommune den 25. oktober 2018

  Læs mere
 • Vesthimmerland Kommune: Sammen sætter vi kursen. Udviklingsplan for skole og dagtilbud frem mod 2022.

  Vesthimmerland Kommune, juli 2018

  Læs mere