Kommunale praksiseksempler Læring om og gennem teknologi i skoler og dagtilbud

Vordingborg Kommune: Organisatorisk struktur for en teknologiorienteret skole - At lede en skole med tre matrikler

Vordingborg Kommune den 4. oktober 2018

Praksis og proces

Organisatorisk opfølgning:

 • Kurs – Koordinering – Commitment: Opfølgning på kursen, koordinerer og justerer beslutninger. Afdelingsleder ledere leder på tværs.
 • Teknologi: Afdelingsleder 1, it-didaktisk vejleder og skoleleder har en times møde om ugen for at sikre koordinering i organisationen.
 • Dansk og matematik: Afdelingsleder 2, matematik- og danskvejleder og skoleleder har en times møde hver 14. dag for at sikre koordinering i organisationen.
 • Trivsel og inklusion (national trivselsmåling): Afdelingsleder 3, inklusionsvejleder, trivselscoach og skoleleder har en times møde hver 14. dag for at sikre koordinering i organisationen.
 • Brobygning til børnehaverne og skoleklub: Afdelingsleder 4, klubkoordinator og skoleleder har en times møde hver 14. dag for at sikre koordinering i organisationen.
 • Elev-til-elev-læring: Elevpatruljer og mediepatrulje.
 • Udviklingsråd: Vejledere, teamkoordinatorer og ledelsen møde en time hver 3. måned.
 • Vejledere møde med ledelsen en time hver 3. måned.
 • Teamkoordinatorerne mødes med ledelsen en time hver 3. måned.

Kontekst og formål

Kulsbjerg Skole deltog i projektet ”IT i den innovative skole – ny kompetence, ny organisationsformer i det 21. århundrede”

Vi indgik i ledelsesforskning under projektet og besluttede at implementere den organisering for al drift og udvikling på Kulsbjerg Skole:

 • Ny tydelig retning i organisationen.
 • PLC – fysisk og elektronisk – nye veje.
 • Delegeret ledelse.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Direktør for skoler, skolechef, forvaltningskonsulenter og alle medarbejdere, vejledere, ledere og skolebestyrelse på Kulsbjerg Skole.

Ny skolestruktur 2012 med fuld inklusion.

Digitaliseringsstrategi 2012-2015 i Vordingborg Kommune.

Tydelig forvaltning og lokale politiske beslutninger

Politiske strategi mål og udviklingsplan for den enkelte skole.

En skole der har et klart fagligt fokus og en systematisk evaluering.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Erfaringer fra indsatsen:

 • Afgørende med en tydelig skoleleder, der rammesætter delegeret ledelse og holder retning, også når der er modstand.
 • Der har på skolen været enighed om organiseringen som en tydelig ramme for skolens drift og udvikling. Den systematiske tilgang har kvalificeret personalets professionelle vidensdeling i skolens fagudvalg på tværs af afdelinger.
 • Det er vigtigt, at skolen har et klart fagligt fokus og en systematisk evalueringskultur.
 • Afgørende at skolebestyrelsen er tæt involveret.
 • Det har krævet tæt samarbejde mellem ledelse og vejledere.
 • Afdelingsledere tæt på i teammøderne.
 • Skolen har fra 2013 systematisk arbejdet fleksibel planlægning

De næste skridt

Kulsbjerg Skole deltager fra 2019 i teknologiforståelsesforsøget for 7., 8. og 9. årgang.

Elevernes holddannelse skal yderligere intensiveres herunder elevpatruljer – mediepatrulje, dansk- og matematikpatruljer. Professionsopbygningskapacitet for skolens pædagoger i skolen og den understøttende undervisning med robotteknologi.

Nødvendige ressourcer

Det er vigtigt at prioritere fagteamene og have tæt samarbejde med den kommunale forvaltning.

Det vigtigste råd til andre

Ledelsen skal ville og turde at holde retning, også ved modgang. En skoleorganisation må fravælge noget, når der arbejdes målrettet efter en vision.

Anbefaler at skolebestyrelsen udarbejder en vision. Juni 2017 udarbejdede skolebestyrelsen denne vision: Kulsbjerg Skole er den mest anbefalede skole. Vi er en ambitiøs teknologiorienteret skole, der bygger på faglighed og mangfoldighed som kreativ styrke.

Hvis du vil vide mere

Kulsbjerg Skoles hjemmeside:

http://www.vordingborg.dk/kulsbjerg-skole

 Organisatorisk struktur som teknologibaseret profilskole

×

Log ind