Kommunale praksiseksempler Læring om og gennem teknologi i skoler og dagtilbud

Vejle Kommune: Den rødmende rislampe – eller hvordan man laver sine egne digitale sanserum

Vejle Kommune, oktober 2018

Praksis og proces

Vi arbejdede som et eksperimenterende fællesskab over et år. Børn, pædagoger, konsulenter og forskere legede og eksperimenterede sammen. Undervejs lavede vi små miniafprøvninger (af 1 times varighed) af ideer og gjorde det langsomt mere avanceret. Vi blander teknologi og analogt. Vi tænkte meget i æstetiske billeder, børn der var med til at bygge rummet op, var undersøgende. Pædagogerne var dem, der satte ideerne i gang, konsulenterne gav sparring og hjalp med teknologiske ideer, forskerne fulgte projektet og gav ligeledes sparring. Det hele blev knyttet tæt op af hverdagen.

Projektet var støttet af BUPLs udviklingspulje.

Kontekst og formål

Målet med projektet var at udvikle pædagogiske redskaber, der både kunne understøtte arbejdet med sårbare børn og give de sårbare børn en platform til Digital Dannelse.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Den knytter sig direkte til både Vejle Kommunes Delpolitik for dagtilbudsområdet, samt Dagtilbuds digitale strategi. Heri er inklusion, lige muligheder for alle, dannelse og introduktion til digitale medier centrale elementer.

Deltagerne har været daginstitutionen Mælkevejen, Videnscenter for Integration, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vi har fundet et format for, hvordan sårbare børn kan introduceres til teknologi på en rolig, æstetisk og legende måde.

Vi har udviklet en pædagogisk metode, der sætter pædagogerne i spidsen for udviklingsprojekter.

Årsagerne kan være mange, men centralt er det at give plads til eksperimenter, inddrage børn i processen. Lade det analoge styre det digitale og ikke omvendt og ikke mindst insistere på langsomheden i processen.

Der er ikke som sådan noget, vi ikke er lykkes med i forhold til vores ambitioner, men tænker til gengæld at vi slet ikke er nået til bunds i mulighederne.

De næste skridt

Projektet er en del af de tilbud, der i Vejle gives i forbindelse med Digitalt – Det er for børn. Det vil sige, at alle Vejle Kommunes institutioner kan få vejledning om, hvordan man gør, samt låne noget af den benyttede teknologi.

Nødvendige ressourcer

Projektet kan gøres forholdsvist billigt med udgangspunkt i materialer, man allerede har. I dette projekt startede vi med en videoprojekter, en tablet, en digital pære (500 kr.), højtalere, samt diverse analoge materiale efter eget valg. Det meste havde vi i forvejen.

Det vigtigste råd til andre

Tag jer god tid, følg børnenes spor, stol på pædagogernes faglighed, find jeres egen vinkel ind. Inddrag børnene i opbygningen af rummet. Lad ikke teknik styre, men de gode fortællinger og analoge ideer.

Hvis du vil vide mere

Læs mere her. Der kommer endvidere nogle demovideoer op på denne side, samt forslag til forløb.

×

Log ind