Kommunale praksiseksempler Læring om og gennem teknologi i skoler og dagtilbud

Sønderborg Kommune: Technology og teknologiforståelse fra dagtilbud til ungdomsuddannelse i Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune den 24. september 2018

Praksis og proces

I Sønderborg Kommunes børne-, uddannelses- og sundhedsforvaltning arbejdes målrettet med IT og teknologiforståelse i dagtilbud. ”Digibarn”, hvor dagtilbuddene kan låne materialer og uddannes til at bruge dette.

Der samarbejdes med House of Science, så børnene oplever genkendelse og sammenhæng ved overgangen til skole – hvor der gennem vejledernetværket tilbydes lærerudviklede lånematerialer med en indbygget progression – således at børnene op gennem folkeskolen kan møde IT, teknologi og teknologiforståelse i varierede tilbud.

Et eksempel – ”PRIS”- Programmering i skolen. Et lånemateriale til skolerne.

Ultrabits – der med opbakning af forvaltningens afd. for IT og Medier, samt House of Science støtter op om og stilladserer DR-initiativet. Indkøb af Microbits til lærerne, indkøb af ekstraudstyr til udlån, udvikling af forløb og indkøb af lånesæt til andre klassetrin, kurser for lærerne og en plan for løbende vidensdeling er eksempler på, hvordan parterne samarbejder og støtter op om projektet.

I samarbejde med Universe er der udviklet et robotforløb om en programmérbar robot-arm, som er populært og vælges af mange klasser.

Helt uden for det formelle system er der desuden en forældre/frivilligheds-dreven organisation Coding Pirates Sønderborg, som har stor succes med at afholde kode- robotbygnings-foreningsaftener for unge mellem 10 og 18 år. Foreningen har til huse i en folkeskole, der har satset særligt på robotudstyr – kaldet TECHS. House of Science holder kontakt til bestyrelsen og har senest søgt og fået midler af en lokal fond til at oprette en afdeling i Nordborg – én af de tidligere rådhusbyer.

Kontekst og formål

Tidlig IT indsats har siden 2010 Været en fast del af den kommunale indsats i dagtilbud.

STEM-fag er prioriteret i folkeskolerne i regi af House of Science, et samarbejde var naturligt. Der arbejdes på egne projekter, der samarbejdes om projekter.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

I kommunen er der en strategi for IT og Medier i dagtilbud, derudover partnerskabet House of Science (for dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelserne), der har som mål at øge kommunens børn og unges interesse for teknologi – i at tage en science-rettet uddannelse, erhvervsuddannelse, erhvervsakademiuddannelse eller ingeniøruddannelse.

Helt i tråd med den kommunale helhedsplan for kvalitet i dagtilbud og skole – en plan der er er udviklet på baggrund af arbejdsgrupper bestående af brugerne – lærere, fagforening, elevråd, skoleledere, virksomheds- og ungdomsuddannelsesrepræsentanter.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Ved valg af det programmerbare udstyr skal det nøje overvejes ikke at falde for øjebliksbegejstringen, men at analysere læringspotentialet.

Udvikle en didaktik rettet mod alder, køn og (fag-)område.

Største hindring er de voksne, der kan have store barrierer for læring gennem teknologi, hvilket kan indebære, at kollegaer vælger aktiviteterne fra.

De næste skridt

Det er nødvendigt, at tilbud fastholdes, at der tilføres nye tilgange, aktiviteter gentænkes. Således at de, der har været med et stykke tid, får nye oplevelser og nye bliver introduceret til mulighederne.

Der er to skoler, der har budt ind på at deltage i det nye fag – teknologiforståelse – bevilges dette, vil forvaltningen og House of Science i fællesskab bakke op om forløbet på samme måde.

Nødvendige ressourcer

Der skal være midler og især IT-kompetencer til indkøb og udvikling, ellers risikerer man at købe en masse udstyr, der henstår ubenyttet. Det skræmmende eksempel er Lego-udstyr, der henstår på mange skoler – pga. ildsjælene er gået på pension eller fundet nyt arbejde.

Aktiviteterne skal have dedikerede tovholdere, der mødes og videndeler. Disse bliver en form for kulturbærere, som er kernen i, at aktiviteter ikke bliver events eller døgnfluer.

Det vigtigste råd til andre

Tag lærerne med ind i udviklingsarbejdet – der er nørder derude – de er guld værd. Støt op om den brede masse, og lad first-movers få stor frihed.

Men fokuser på laget under first-movers i det daglige.

Hvis du vil vide mere

Digibarn – et dagtilbuds-website, hvor dagtilbud samler videoer af læringsforløb og vejledningsmateriale. Videoerne indeholder billeder af børn. Dataaftalerne giver ikke offentlig adgang, men sitet kan bruges til intern inspiration. Via sitet kan man låne mange forskellige materialer.

http://www.houseofscience.dk/

 

×

Log ind