Kommunale praksiseksempler Læring om og gennem teknologi i skoler og dagtilbud

Odense Kommune: Iterativ tænkning gennem arbejde med kodning og robotter

Odense Kommune den 6. februar 2019

Praksis og proces

Op gennem skolen arbejder vi med forskellige versioner af robotter og kodningen af dem.

  • Indskolingen arbejder med BeeBots og KUBO.
  • Mellemtrinnet arbejder med KUBO og WeDo
  • Udskolingen arbejder med WeDo og EV3-education.
  • MicroBit bliver brugt fra 4-7 klasse.
  • I indskolingen bliver elever introduceret for tankerne og logikken bag kodning gennem leg, BeeBots og KUBO. De bruger simple koder til at løse opgaver, og koder også hinanden for at forstå arbejdsgangene i kodning, og hvordan robotter kan gøre, hvad man gerne vil have dem til.
  • På mellemtrinnet tager vi fat i MicroBits og WeDo, hvor eleverne bliver introduceret for blokprogrammering, og opgaver der bærer præg af problemløsning for at træne den iterative tilgang.
  • I udskolingen bygger vi ovenpå, og arbejder med EV3-education og MicroBit. Eleverne bliver trænet i at arbejde projektorienteret ind i en stadig mere selvstændig arbejdsform.

Kontekst og formål

Med det store fokus på 21. century skills, og ønsket om at give eleverne en bredere palette at vælge uddannelse og fremtid ud fra; fandt vi det nødvendigt, og spændende, at begynde at arbejde ud fra de tanker, der ligger til grund for netop 21. century skills. Vi har startet arbejdet, som noget der ligger afsondret fra en del af de andre fag men med intention om, at det skal finde vej ind i fagene.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Odense Kommune har startet BiR op – ”Børnene i Robotbyen”, som har været med til at give inspiration til det arbejde, vi havde startet op på skolen. Med Odense og Fyns store interesse i robotteknologi, og de mange firmaer der popper op, har det være naturligt at arbejde i den retning for skolen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vi er godt på vej til at have en plan for, hvordan vi arbejder med teknologi og programmering på tværs af skolen. Vi arbejder frem mod en samlet årsplan for hvert enkelt årgang, der skal hjælpe os med at kunne blive ved med at bygge ovenpå elevernes erfaringer og færdigheder.

Meget af arbejdet er knyttet op på viden, vi har skabt sammen med eller sideløbende med eleverne. Derudover har vi skulle indkøbe og støve de teknologier og undervisningsmidler af, der skulle bruges for at kunne effektuere undervisningen. I den proces har vi skulle kunne håndtere et forhøjet frustrationsniveau og være i stand til at kunne træde tilbage for at kunne se målet.

De næste skridt

Vi skal have stadfæstet den praksis, vi er ved at udvikle på – det vil sige, før vi kan gå videre, må vi have fået mere rutine og sikkerhed i undervisningen – hvilket kommer via arbejder med årsplaner og samarbejdet kollegerne imellem.

Nødvendige ressourcer

Det er rimeligt ressourcetungt at arbejde på den måde, vi arbejder lige nu. Vi skal bruge robotter, dimser og dutter. Vi skal bruge software og hardware, og ingen af tingene er specielt billige i førstegangsanskaffelser. Der vil også være de løbende udgifter til indkøb af bortløbne legoklodser, sugerør, MicroBits der har givet op osv.

Ift. kompetencer vil løbende opkvalificering og inspirationssøgning være nødvendigt for at kunne følge med og sørge for, at undervisningen er tidssvarende.

Det vigtigste råd til andre

Prøv tingene sammen med eleverne. Vær okay med at fejle og finde løsninger sammen med dem. Søg sparring med nogen der synes det er sjovt – kompetencerne kommer. Sørg for at have noget tid i din arbejdstid til at gøre det.

Hvis du vil vide mere

https://ejerslykkeskolen.aula.dk/

×

Log ind