Kommunale praksiseksempler Læring om og gennem teknologi i skoler og dagtilbud

Odense Kommune: Digital dagpleje

Odense Kommune, oktober 2018

Praksis og proces

Vi har wizefloor i vores 3 legestuer. Dagplejerne kommer 1 gang/14 dag.

Pt. har vi en robot (KUBO) hjemme ved 2 dagplejere.

Alle dagplejere har en iPad, som de bruger som pædagogisk redskab. På iPad´en har de børnetube, hvor de dokumenterer deres arbejde. Derudover kan forældrene få et indblik i deres barns hverdag.

Kontekst og formål

Wizefloor giver dagplejerne mulighed for at opdele børnene i mindre grupper og arbejde med motorik, dannelse og generelt læreplaner. Det giver en god indikator på, hvor det enkelte barn befinder sig udviklingsmæssigt.

Kubo er stadig meget nyt, og vi har valgt at gøre nogle erfaringer gennem 2 dagplejere og den vej udbrede det til alle.

IPad bruger dagplejeren, når det giver mening, og vi sidestiller det med saks og papir. Vi bruger det ikke hele tiden, men med en pædagogisk tanke bagved.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Da Odense Kommune har dannelse som et spor, mener vi, at det hænger godt sammen med digital dannelse. Vi kommer ikke udenom, at teknologi er og bliver en stor del af børnenes hverdag. Vi er meget bevidste om, hvordan og hvornår vi bruger det.

Odense kommune har også BIR (børnene i robotbyen) som spor. Her kan vi se vores arbejde med overstående også giver mening.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Arbejdet med wizefloor er lykkes, efter at vi har fået styr på al udenom såsom netadgang og skift af computer. Efter de ting er kommet på plads, virker wizefloor hver gang, og det er til stor gavn for voksne og børn i dagplejen.

Mange dagplejere er glade for deres iPad, dog er der stadig nogle, der skal vejledes til brug. De giver udtryk for, at det er svært, nyt, besværligt. Men vores forestilling er, at jo mere de bruger det, jo mere trygge bliver de ved iPad.

De næste skridt

Vi vil fortsætte med brugen af wizefloor og især med de nye læreplaner. Her kan vi se en stor værdi i forhold til at strække forløb.

Kubo skal fortsætte, men vi vil gerne indkøbe beebots som et supplement til robotter og kodning.

Nødvendige ressourcer

Arbejdet med det digitale kræver, at vi dagplejepædagoger følger dagplejerne tæt, og at vi kontinuerligt tager det på som et emne. Så kan vi inspirere hinanden og reflektere sammen omkring arbejdet.

Det kræver, at vi dagplejepædagoger er klædt på til at kunne vejlede vores dagplejere i brugen af det digitale. Og det ses, at egen interesse inden for det er en fordel.

Det vigtigste råd til andre

Udvælg dem der brænder for det og gør det sammen. På den måde vil den lille gruppe kunne være med til at integrere det til resten af gruppen. Mange gange handler det om at få det imellem hænderne selv og se, at teknologien ikke ”springer i luften”, når der trykkes på knapper. Og sæt gerne tid af til at lege med det, inden det bliver præsenteret for børnegruppen.

Hvis du vil vide mere

For yderligere information kan dagplejeleder Svend Besser Degn kontaktes på: svbde@odense.dk

×

Log ind