Kommunale praksiseksempler Læring om og gennem teknologi i skoler og dagtilbud

Middelfart Kommune: ”Co-think” – computational thinking i indskolingen

Middelfart Kommune den 28. september 2018

Praksis og proces

Strib Skole og Middelfart Kommune samarbejder i et Erasmus+projekt sammen med skoler og myndigheder fra fire lande: Holland, England, Sverige og Finland. Formålet er at blive klogere på, hvordan man kan arbejde med computational thinking (CT) i de mindste klasser. Gennem halv-årlige udviklingsmøder med teoretiske og didaktiske oplæg, planlægges de såkaldte ”learnathons”, der er læringsperioder, hvor alle skoler arbejder med konkrete opgaver på samme tid. Her udvikler lærere og elever spændende ny viden med f.eks. at designe og instruere danse over samme melodi, der udveksles klasserne imellem i de fem partnerlande.

Kontekst og formål

Vi tænker, at det er vigtigt at klæde de yngste elever på i forhold til ordforråd og tænkning, således at de udvikler strategier, når de senere møder opgaver i forhold til teknologi – at klæde dem på til teknologisk forståelse.

I et Erasmus+ projekt lærer vi med andre lande fra andre kontekster. Det er en styrke, da vi her lærer fra hinanden og samtidig skal være meget skarpe på at omdanne læring til egen virkelighed.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Teknologisk forståelse er en af de politiske mål for skoleområdet. Vi er i gang med at udvikle et FabLab med værksted og viden til undervisningen. Resultaterne fra dette Co-think-projekt indgår i den samlede viden hos FabLab. Om to år vil de involverede lærere derfor samarbejde med vores FabLab-leder om at videredele vores nye viden og metodik til kommunens øvrige lærere gennem kompetenceudviklingsforløb.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vi er et år inde i projektet, og indtil videre har vi fokus på de involverede læreres udvikling. Vi er opmærksomme på, at der skal arbejdes på en strategi for videndeling, da erfaringerne fra dette projekt skal samles og deles i kommunen. Derfor er to pædagogiske konsulenter tilknyttet projektet til både at vejlede skolens personale og for at overføre viden i en strategisk kompetenceudviklingsindsats.

De næste skridt

Vi arbejder løbende på projektet og forbereder ”Learnathon” nummer to. Dette omhandler brugen af CT til at beskrive sine omgivelser. Opgaven er mere åben end den første, og skolerne er i fuld gang med at forberede det kommende forløb.

Nødvendige ressourcer

Projektet betaler deltagernes møder for udvikling af projektet. Det betaler ikke deltagernes tid.

Projektet er lavet ud fra den grundlæggende indstilling, at det ikke skal koste noget at arbejde med CT. Derfor arbejder vi med opgaver på gratisprogrammer samt CT unplugged. Vi har haft mindre udgifter vedrørende f.eks. indkøb af Bee-bots for at understøtte den viden og metodik, projektet giver lærere og elever.

Det vigtigste råd til andre

CT/teknologisk forståelse afhænger ikke af penge eller remedier som hardware/software. Det kan let laves helt uden maskineri og derved kan alle gå i gang med det.

Hvis du vil vide mere

Hjemmesiden: http://www.co-think.eu/  

Du kan endvidere se Charlotte Houlberg, børne- og ungedirektør i Middelfart Kommune, præsentere kommunens arbejde med Computational Thinking herunder:

×

Log ind