Kommunale praksiseksempler Læring om og gennem teknologi i skoler og dagtilbud

Horsens Kommune: Assisteret fjernundervisning på tværs af kontinenter. Meeting Alice - Kenyapakken.

Horsens Kommune, oktober 2018

Praksis og proces

Fjernunderviseren (Alice) tilrettelægger i samarbejde med lokallæreren/assistenten rammerne og indhold for det digitale forløb.

Mødeplatform: SKYPE, software: Google Docs, Book Creator, Explain Everything. Hertil endvidere fysiske samtaleark og elevernes egne oplæg og bøger.

Elevernes skypetid med Alice skemalægges. Det kan variere mellem 5 til 20 minutter. Nogle elever skyper enkeltvis, andre i par eller gruppevis.

Kontekst og formål

Kenyapakken er et supplement til den daglige undervisning.

Målet er, at eleverne oplever engelsk som et hverdagssprog og ikke et fremmedsprog.

Metoden med fjernundervisning har vist sig at skærpe elevernes bevidsthed om faglig læring, selvmonitorering og medansvar for egen læring. Eleverne bliver proaktive i deres egen læringsproces, og dermed opnås der større udbytte af undervisningen.

Teknologien er med til at holde eleverne fokuseret på det stof, de arbejder med. Det har vist sig, at de ikke så let afledes af andre elevers aktiviteter, men netop fastholder det, de selv er i gang med.

Elever med særlige vanskeligheder og dem med behov for udfordringer bliver tilgodeset med fjernundervisning. Altså både de 20% som oplever den daglige undervisning for svær, de 20% der oplever den for nem; metoden stimulerer og udfordrer ligeledes de 60%, hvor den daglige undervisning passer på dem.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Projektet ligger i forlængelse af Horsens Kommunes IT-strategiplan for 2014-15 samt Dagnæsskolens IT-handleplan. Assisteret fjernundervisning indgår ikke i strategien, men på Dagnæsskolen har Kenyapakken været en del af den daglige engelskundervisning siden 2014.

Da eleverne har arbejdet med eleverne fra Qasiuarsuk medtages målsætningen fra Kajulleq Kommune om blandt andet at udvikle uddannelsesmulighederne for børn fra bygder og fåreholdsteder blandt andet ved etablering af fjernundervisning.

Ledelsen fra Dagnæsskolen og Endelave Skole har været/er aktivt involveret i projektet.

I forbindelse med skolernes deltagelse i ”Forsøg med assisteret fjernundervisning i Folkeskolen” har skolechefen i Horsens Kommune været involveret.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Børn er, ligesom andre mennesker, forskellige. De er forskellige på grund af både arv og miljø. De medfødte anlæg og evner er forskellige, og børnene medbringer forskelligt fra deres hjem og opdragelse. Derfor lærer de også forskelligt.

Det er interessant, at rigtig mange elever opnår betydelig bedre kompetencer i faget ved fjernundervisning, end de gør ved den konventionelle undervisning. Vi har således at gøre med en metode, der appellerer til elevernes forskellige måde at lære på.

Det er en meget lille procentdel af eleverne, der ikke fungere godt med fjernundervisning.

Alle elever, der har modtaget fjernundervisning på Dagnæsskolen er testet både før og efter med LRS (Learning rating Scale). Her viser det sig signifikant, at over 90% af eleverne oplever, at de lærer mere og trives godt med metoden.

De få elever, der ikke synes metoden passer til dem, lærer bedst ved den konventionelle undervisning med tavle, bøger og opgavehæfter. De arbejder helst alene og deltager ikke gerne i projekt- og gruppearbejde.

Hvor de fleste elever kaster sig åbent ud i fjernundervisning, er det for de fleste af lærerne noget af en udfordring. De oplever, at de bringes ud af deres ”Comfort Zone”.

De næste skridt

På Dagnæsskolen i Horsens Kommune er fjernundervisning blevet en integreret del af den daglige engelskundervisning.

Kenyapakken er blevet til i et samarbejde mellem fjernlæringskonsulent, Lotte Brinkmann, fjernunderviser, Alice Brunsnæs, skoleleder Lars M. Hansen og afdelingsleder, Dorthe Hertel Kvist.

Fra 2014 til 2018 har udviklingen af projektet været ledet af konsulenten. Siden skoleårets begyndelse har en af skolens engelsklærere overtaget ansvaret for projektets videreudvikling.

For at udbrede Kenyapakken til andre skoler, lokalt og internationalt, har Alice Brunsnæs og Lotte Brinkmann oprettet Flex Webschool. En skole der både tilbyder supplerende og alternativ undervisning i engelsk, men også i andre fag.

Nødvendige ressourcer

For at komme godt i gang med fjernundervisning, bør der tilknyttes en fjernlæringskonsulent.

Det er desuden nødvendigt, at fjernunderviserne og de assisterende lærere tilbydes et kursus/uddannelse i metoderne for fjernundervisning. Dette kan være en del af konsulentens funktion, i et såkaldt aktionslæringsforløb, som i Kenyapakken på Dagnæsskolen.

I en opstartsperiode f.eks. ½ år bør lærerne tildeles ekstra tid til forberedelse samt en ekstra lektion med eleverne. Dette vil være det optimale.

Det vigtigste råd til andre

 • Tøv ikke med at komme i gang
 • Konsultér en fjernlæringskonsulent
 • Besøg Dagnæsskolen og bliv inspireret

De foreløbige pædagogiske begreber er:

 • Projektpædagogik
 • Elevsamarbejde
 • Åben faglighed
 • Autentiske spørgsmål
 • Læreren som vejleder
 • Selvforvaltning
 • Inddragelse
 • Sociale teknologier

Nye elev- og lærerroller

 • lærerne udviser personligt mod og risikovillighed
 • læreren vejleder og fokus er på elevcentreret læring
 • eleven tager ansvar for egen læring
 • eleven er proaktiv

Hvis du vil vide mere

http://anholt-laering.dk/

 

×

Log ind