Kommunale praksiseksempler Læring om og gennem teknologi i skoler og dagtilbud

Hjørring Kommune: De styrkede læreplaner understøttet af digitale redskaber

Hjørring Kommune den 28. november 2018

Praksis og proces

Der er mange forskellige indsatser i spil og dermed også mange forskellige tilgange. Hver enkelt institution får tilpasset deres ”tilbud” om ”bistand” ud fra, hvad der optager dem.

F.eks. har én institution haft særligt fokus på matematisk opmærksomhed henover efteråret. De har således haft besøg af den Mediedidaktiske Vejleder på området fire onsdage i træk. Her har personale og børn fået introduceret forskellige bud på, hvorledes man kan arbejde med matematisk opmærksomhed ved brug af digitale redskaber. En anden institution har haft særligt fokus på krop og bevægelse. Her har der ligeledes været besøg i praksis i forhold til, hvordan man kan knytte bevægelse og teknologi sammen, osv.

Kontekst og formål

Helt simpelt og lavpraktisk handler det om at følge børnenes spor og det, som de er optaget af. I takt med at de lever i en digital hverdag, opstår mange af deres oplevelser eller fortællinger også ud fra et digital input. Når der kommer en film som ”Frost”, er det altså meget vigtigt at være nysgerrig på, hvad det egentlig betyder for børnene. Det forsøger vi at være meget opmærksomme på.

Derudover giver teknologien alle muligheder for at være undersøgende på den verden, som man færdes i. ”Hvordan ser den blå ninja ud i Ninjago”? Børnene ved, at en hurtig Google søgning kan understøtte deres spørgsmål og fortælling. Samtidigt giver det pædagogen alle muligheder for at være nysgerrig på børnenes virkelighed.

Derudover var der i praksis en ureflekteret brug af teknologi, som havde behov for indspark. Det var førhen i højere grad en ”barnepige” end et redskab i værktøjskassen til at understøtte pædagogisk praksis.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Der er udarbejdet en forvaltningsstrategi på hele 0-18 års området vedrørende arbejdet med ”børns digitale dannelse”. Den er godkendt i byrådet.

Som Mediedidaktisk Vejleder er det så min opgave, at strategien lever i praksis. I forvaltningen er der ansat en IT-konsulent som sørger for, at strategien lever i forvaltningen. Vi arbejder meget tæt sammen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det er lykkedes at få alle institutioner til at have et ”digitalt fokus”, således at de forstår, hvorfor arbejdet med børnenes dannelse(digital) er vigtig. At få det udbredt i hele institutionen, så det ikke kun er én pædagog, der arbejder med dette fokuspunkt, er kun lykkedes delvist. Det er altså stadig meget afhængigt af ”superbrugere/fyrtårne”.

De næste skridt

I Hjørring Kommune forsætter vi med den oprettede struktur, som vi har haft på dagtilbudsområdet de forgangne knap fem år. Altså én eller flere forvaltningsstrategier som bliver ”oversat” af Mediedidaktisk Vejleder og efterfølgende omsat og arbejdet med i pædagogisk praksis.

Nødvendige ressourcer

I Hjørring Kommune har ansættelsen af en ”Mediedidaktisk Vejleder” været givende. Det handler i højere grad om rette kompetencer og en tæt kontakt til praksis, end det handler om ”dimser”.

Det vigtigste råd til andre

Inddrag praksis i så høj grad som overhovedet muligt og hav løbende kontakt til praksis. Derudover skal de forløb, som man sætter i gang være så praksisorienteret som overhovedet muligt. Oversæt de ”forkromede” forvaltningsstrategier, så det ikke virker så top/down styret – men rent faktisk bliver set som en styrkelse af den pædagogiske praksis. Nøgleordet er altså – den pædagogiske praksis.

Hvis du vil vide mere

hjoerring@hjoerring.dk

×

Log ind