Kommunale praksiseksempler Læring om og gennem teknologi i skoler og dagtilbud

Gladsaxe Kommune: Innovationscenter Mørkhøj Skole. Driver for udviklingen af teknologiforståelse blandt alle Mørkhøj Skoles elever gennem innovative designprocesser, leg og eksperimenter

Gladsaxe Kommune, januar 2019

Praksis og proces

Alle Mørkhøj Skoles elever og lærere har løbende arbejdstid i innovationscenteret. Det kan både være som en del af den ugentlige undervisning, hvor Innovationscenteret bruges som et inspirerende arbejdsrum, og i særlige forløb, hvor klasser arbejder projektorienteret i Innovationscenteret i en hel uge.

I Innovationscenteret kan man arbejde innovativt med teknologi, idéudvikling og problemløsning. Elevernes kompetenceudvikling er i fokus og kommunikation, samarbejde, kritisk tænkning, problemløsning og kreativitet er bare nogle af de kompetencer, der bringes i spil.

Centret er delt op i forskellige læringszoner: en præsentationszone, feedbackzone, kodnings- og innovationszone, kreazone og forskellige produktionszoner, hvor eleverne laver prototyper på 3D printer, i virtual reality eller med pap og papir.

Eleverne lærer at tage udgangspunkt i en konkret problemstilling, finde på mulige løsninger, researche, analysere, afprøve og modtage feedback, så de hele tiden kan forbedre og udvikle deres idé.

Teknologien inddrages i processerne, når det vurderes hensigtsmæssigt.

Kontekst og formål

Fremtidens arbejdsmarked kommer til at se helt anderledes ud sammenlignet med det, vi kender i dag. Teknologier spiller en stadig større rolle, og virksomhederne efterspørger allerede nu helt andre kompetencer end for ganske få år siden. Det stiller nye og andre krav til skolerne end tidligere, hvor der primært var fokus på at få viden, kundskaber og færdigheder. I dag er udvikling af det 21. århundredes kompetencer og teknologiforståelse lige så vigtig en forudsætning for at klare sig godt i fremtiden, og her er evnen til at bruge og forstå teknologierne ikke til at komme udenom. Den teknologiske udvikling går hurtigere, end vi kan nå at uddanne os, og vi skal som udgangspunkt acceptere, at vi altid vil være et skridt bagefter. Derfor skal vi øve os i at være nysgerrige, undersøgende og afprøvende – hvilket netop er det, innovationscenteret giver Mørkhøj Skoles elever mulighed for.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Strategiske pejlemærker for Fremtidens Skole i Gladsaxe Kommune.

  1. Børn og unge tilegner sig fremtidens kompetencer
  2. Læringsmiljøerne skabes i fællesskab og er fleksible
  3. Digitale læringsmiljøer understøtter læring og digital dannelse

Læs mere her.

Praksisforsøg – Innovationscenteret på Mørkhøj Skole er en del af en større indsats i kommunen, hvor vi gennem praksisafprøvninger på skolerne gør os erfaringer med indretning af læringsrum, inddragelse af teknologi i undervisningen og elevinddragelse i læringen.

Åben skole (Pejlemærke 6. Skolen ud i byen)

Innovationscenteret er blevet til i et samarbejde med malervirksomheden Dyrup. Ud over at have ydet økonomisk støtte til etablering af innovationscenteret, har Dyrup tilbudt at tage imod besøg fra Mørkhøj Skoles ældste elever. Udskolingseleverne besøger virksomheden og præsenteres for aktuelle udfordringer – for eksempel hvordan man koder eller programmerer et transportbånd til at køre i en bestemt retning, hvorefter de tager hjem og arbejder med mulige løsninger i innovationscenteret. Eleverne får indblik i virkelighedsnære problemstillinger på en rigtig arbejdsplads, de får kendskab til et arbejdsmarked i rivende udvikling og med en stigende efterspørgsel på det 21. århundredes kompetencer.

Tættere på praksis

Skoleafdelingens afdeling for Læring og Kommunikation, herunder teknologiforståelse, har de sidste to år haft deres kontorer på Mørkhøj Skole. Placeringen af de kommunale læringsagenter og ressourcepersoner på skolen har været med til at understøtte arbejdet med teknologiforståelse og fremtidens kompetencer på Mørkhøj Skole. Team læring og kommunikation har været tæt på praksis og har på den måde både været en hjælpende hånd og en værdifuld faglig ressource for lærere, pædagoger og ledelse på skolen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vi har skabt et sted, hvor børn og voksne meget gerne vil være. Vi har fået et ”rum” på skolen, hvor der er plads til at lege, eksperimentere og lære med teknologi. Vi kan se, at eleverne er mere motiverede for læring, når de bliver stillet relevante udfordringer i et inspirerende læringsmiljø. Teknologien i læringscenteret er med til at fremme nysgerrigheden og lysten til at eksperimentere – hvad end det drejer sig om at kode en robot, 3D-printe en prototype af en opfindelse eller at træde ind i et virtuelt rum, man selv har designet.

De næste skridt

Vi arbejder fortsat på at gøre innovationscenteret til en integreret del af skoledagen på Mørkhøj Skole. Vi afprøver løbende forskellige modeller for, hvordan eleverne aktiveres i innovationscenteret, og vi forsøger også at implementere de processer, vi arbejder med i innovationscenteret, til resten af undervisningen på skolen, således at der bliver arbejdet undersøgende og problemløsende med teknologi i alle lokaler på skolen.

Nødvendige ressourcer

Læringsteknologier er ikke gratis. Hverken i indkøb, vedligehold eller kompetenceudvikling. Men man behøver ikke at gå ”all in” fra start, og det kan være en god idé at prioritere den pædagogiske og didaktiske udvikling mindst lige så højt som selve indkøbet af teknologien.

Det er nødvendigt at have personer på skolen, der kan vedligeholde teknologierne og hjælpe kollegaer i gang med, men det behøver ikke være eksperter eller IT-teknikere.

Det vigtigste råd til andre

Tag små skridt – gør jer nogle erfaringer med de enkelte arbejdsformer, teknologier og indretning af lokalerne. Sørg for, at der er en høj grad af fleksibilitet i læringszonerne, og inddrag både elever, pædagoger og lærere i processen.

Hvis du vil vide mere

https://www.gladsaxe.dk/fremtidens-skole/forside

×

Log ind