Kommunale praksiseksempler Læring om og gennem teknologi i skoler og dagtilbud

Furesø Kommune: Mini-maker på 0-6 års området

Furesø Kommune, oktober 2018

Praksis og proces

5 ud af Furesøs 27 dagtilbud har fået leveret en del teknologisk og digitalt legetøj, som vi skulle teste og udfordre den pædagogiske værdi af, i vuggestue og børnehave. Den pædagogiske konsulent organiserer, faciliterer og sikrer evaluering, daglige ledere rammesætter og sikre sammenhænge, pædagogiske medarbejdere leger, eksperimenterer, fejler og lærer – sammen med børnene (og til tider den pædagogiske konsulent).

Kontekst og formål

Det har været vigtigt for os, at dagtilbuddene selv har kunnet vælge det til og udvikle pædagogiske processer og indhold, som lokalt giver mening. Nogle har leget med/arbejdet med legetøjet ud fra et æstetisk skabende-, sprogligt-, kropsligt- og/eller scienceperspektiv. Det digitale legetøj skal dermed ses som ligeværdige, og det kan frembringe en pædagogisk merværdi sammen med de analoge teknologier. De kan bringes i spil ift. flere elementer af den nye styrkede læreplan eller vores Læringsplatform. Desuden har vi fået øjnene op for begreber og forståelser som tidlig logisk/matematisk forståelse og makerkultur/-mentalitet.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Vi blev deltagere i et Erasmus+ projekt, som UCC (nu: KP) og Københavns Kommune havde gang i. Praktikere, konsulenter og forskere mødtes på tværs af kommunerne flere gange – det styrkede refleksionerne og det didaktiske arbejde, der altid er gået forud for selve teknologien.

Læs mere på: www.mini-maker.dk

Desuden har projektet været tæt knyttet til revisionen af Furesø Kommunes digitale pædagogiske strategi og til et samlet blik på hele 0-18 årsområdet. Præcis på dette område er det interessant at se SFO’er og skoler lære af dagtilbud og integrere nysgerrighed, leg og fejlmodighed i det didaktiske arbejde.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det organisatoriske eksperiment lykkedes, idet vi så mange forskellige muligheder og udfordringer i dagtilbuddene. Alt efter ledelsesforståelse, didaktisk setup, tilgængelighed for børnene til legetøjet, pædagogernes (for)forståelser lykkedes det i forskellig grad. Blev også opmærksom på retorikkens betydning; fx havde det betydning om, der blev talt om digitalt udstyr/enheder/teknologier eller om legetøj.

De næste skridt

I den kommende tid skal praksis fastholdes og udvikles - gennem den kommunale strategi er vi i gang med at skabe en 0-9 års forståelse af det digitale og teknologiske på tværs af dagtilbud, SFO, indskoling og PPR. Desuden har vi tænkt os at opfordre nogle dagtilbud til at indgå i Etwinning-projekter.

Nødvendige ressourcer

Det kræver tid. Tid til kompetenceudvikling og tid til at udvikle meningsfuld praksis. Vi har nok brugt flere penge på tid og kompetenceudvikling end på udstyr.

Desuden opfordrer jeg til at afsætte en løn til kommunal(e) pædagogisk(e) konsulent(er) alene m. digitalt/teknologisk/science fokus.

Det vigtigste råd til andre

  • Lad det gro nedefra, gerne flere steder i organisationen på én gang og lad de gode fortællinger og den sjove, meningsskabende praksis styre processen og læringen.
  • Ledelsesopbakning på flere niveauer.
  • Fokus på pædagogisk og teknisk støtte så tæt på børn, pædagoger og ledere som muligt.
  • Tilgængelighed, tilgængelighed og tilgængelighed.

Hvis du vil vide mere

www.mini-maker.dk

(Erasmus+ projektets hjemmeside/KP)

www.mini-maker.dk/mini-maker-dag

(Program og slides fra Mini-Makerdag på KP)

×

Log ind