Kommunale praksiseksempler Læring om og gennem teknologi i skoler og dagtilbud

Frederiksberg Kommune: Telepresence robotter - til børn der ikke kan komme i skole

Frederiksberg Kommune den 15. november 2018

Praksis og proces

For de elever der lider af angst eller af andre årsager ikke kan komme i skole, giver vi eleverne mulighed for at deltage i undervisningen virtuelt via en robot. Eleven kan sidde derhjemme i trygge omgivelser og alligevel være med via robotten, som han kan styre rundt på skolen, som det passer ham. Denne type teknologi sikrer, at eleverne ikke kommer bagud fagligt, og samtidig bevarer kontakten til kammeraterne.

Den it ansvarlige på skolen sørger for den tekniske support, mens læreren i det store hele udfører sin traditionelle undervisning i klassen. På denne måde kan man undlade at sende hjemmeunderviser hjem til den pågældende elev. Dog er det vigtigt at understrege at med de elever der lider af angst, så skal der arbejdes pædagogisk sideløbende med, at eleven tilbydes undervisning via robotten.

Kontekst og formål

Alle børn har ret til at være i skole, uagtet fysisk- eller psykisk sygdom, både pga. det faglige men også det sociale samvær med kammeraterne. Dette sikrer vi ved hjælp af robotten.

Sammenhæng til kommunalstrategi

Frederiksberg Kommune har et stort fokus på elever med længerevarende fravær, og metoder til at få disse tilbage i skolen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det er lykkedes os med stor succes både at få bevaret den daglige kontakt med elever med længerevarende sygdom, og samtidig er det lykkedes os at bruge robotten i konkrete situationer, hvor enkeltstående begivenheder/aktiviteter har været uoverskuelige for konkrete elever med angst.

Desuden er det lykkedes os at skubbe grænsen for, hvilken type undervisning man kan benytte en robot til. Teknologien er lige til og kræver ingen specifikke tekniske forudsætninger. Dog handler det om underviserens mindset og syn på teknologi, hvis tingene skal lykkes.

De næste skridt

Vi ønsker fortsat at udvikle og udbrede vores praksis og erfaringer omkring brug af telepresence robotter.

Nødvendige ressourcer

En telepresence robot koster ca. 35.000 kr, og kræver blot en internetopkobling for at virke. Derudover skal eleven have en pc eller iPad, som han kan styre robotten fra.

Det vigtigste råd til andre

Selvom det kan virke afskrækkende at erstatte virkeligt samvær med virtuelt samvær, så kast jer ud i det, der hvor det giver mening. Lad ikke fordommene stoppe jer, men gør jeres egne erfaringer.

Hvis du vil vide mere

www.mortenjacobsen.com

×

Log ind