Kommunale praksiseksempler Læring om og gennem teknologi i skoler og dagtilbud

Dragør Kommune: Digital dåb – bliv fortrolig med den offentlige digitale verden

Dragør Kommune den 28. september 2018

Praksis og proces

Dragør Kommunes Borgercenter og bibliotek har indledt et samarbejde omkring ”digital dåb” for kommunens 9. klasser. Det er i år 5. gang, at dåben i september måned har været afholdt.

Vi introducerer eleverne til NemId og digital postkasse. Dvs. at vi gennemgår de pligter og rettigheder, som træder i kraft, når man i Danmark fylder 15 år. Derudover gør vi meget ud af at fortælle om sikkerhed, digitale fodspor og skærper opmærksomheden på at tænke over, hvordan man bliver set på af omverdenen, når man bevæger sig rundt i den digitale verden.

Efter introduktionen udsteder Borgercentret NemId til eleverne og herefter er både Borgercentret og Biblioteket behjælpelige med at komme i gang med den digitale postkasse. De elever, som har været med til dåben får efterfølgende en ”dåbsattest” sendt til deres digitale postkasse. 

Kontekst og formål

Vi har fra Borgercenter og bibliotek ønsket at medvirke til, at alle vores 15 årige borgere bliver fortrolige og introduceret til digital post. Samtidig synes vi, at det er en god måde at kombinere de kompetencer, som medarbejderne på biblioteket og Borgercentret besidder.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Eksemplet omkring digital dåb lever fuldt op til kommunens strategibrev og retningsnotat i form af at skabe relationer og arbejde på tværs af afdelinger.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det er lykkedes at skabe en fast årlig begivenhed, som en integreret del af 9. klassernes årshjul og som understøtter den undervisning eleverne gennemgår i samfundslære.

De næste skridt

De næste skridt er at udvikle et lignende projekt målrettet til de ældre borgere.

Nødvendige ressourcer

Tid

Det vigtigste råd til andre

At kunne formidle budskabet i en åben forsamling og være bevidst om at gøre det interessant for teenagere.

Hvis du vil vide mere

Borgercenterets mailadresse: borgerogsocial@dragoer.dk

×

Log ind