Kommunale praksiseksempler Læring om og gennem teknologi i skoler og dagtilbud

Aalborg Kommune: Teknologiforståelse og arbejdet med forståelse for teknologier

Aalborg Kommune den 28. november 2018

Praksis og proces

En beslutning på skolen om at styrke arbejdet med teknologier bredt set betød, at vi udarbejdede en model, hvor alle skolens årgange (0.-9.) skulle have et forløb om teknologi.

Vi valgte at prioritere at tage en lærer (som er uddannet i programmering og it-vejleder) ud af fast skema, således at han fleksibelt kunne igangsætte forløb på hele skolen, uanset den enkelte årgangs kompetencer.

Han etablerede et teknologiteam, der er forankret i bl.a. håndværk og design og som er ansvarlige for gennemførelse og implementering.

Den medarbejder har samtidig medvirket til udarbejdelse af de kommunale strategier, og han sidder i følgegruppe for arbejdet med teknologiforståelse.

Skolen har nu fire uddannede håndværk- og designlærere, der samtidig er stærke it-profiler.

Kontekst og formål

Skolen har i forvejen en stærk profil ift. teknologi og digital læring, både kommunalt og på landsplan. Vi har uddannet programmører og e-sportslærere, indrettet et nyt stort område med håndværk, design og makerspace, ligesom skolen årligt har deltaget i f.eks. Edison og LEGO League og andre relevante digitale læringsforløb med gode resultater.

Der var derfor naturligt for os at koble os på Undervisningsministeriets forsøg, da vi – forinden – havde besluttet at arbejde efter en model, der ville tilgodese alle årgange og igangsætte forskellige innovative forsøg.

Formålet var at sikre et implementeringsforløb, selvom der på et givent tidspunkt ville være en årgang, hvor kompetencerne måske ikke er tilstede, men at det ikke skal hindre eleverne i at arbejde og tilegne sig kreative processer med teknologier.

Vi fandt UVM’s forsøg interessant, fordi det er bredt og netop også favner hele dannelsesaspektet.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Aalborg Kommunes Skoleforvaltning har et stærkt team i vores afdeling for Læring og Pædagogik, der understøtter de enkelte skolers indsatser.

Der er særlig opmærksomhed fra Skoleforvaltningen, og skolens medarbejdere arbejder tæt sammen med forvaltningens team.

Skolens bestyrelse er orienteret og præsenteret for indsatsen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Der er stor opmærksomhed om forsøget (og vores egen udvidede model). Vi kan endnu ikke sige, hvilke erfaringer det konkrete tiltag vil vise, men skolens mangeårige deltagelse i forsøg indenfor teknologiområdet har helt klart en effekt.

De næste skridt

Forsøget er beskrevet, og det følger vi. I forbindelse med planlægningen af kommende skoleår 2019-20 vil vi organisere med teknologiforståelse på 4.-5. årgang på en ugentlig dag med flere lærerkræfter og mulighed for det professionelle samarbejde.

Nødvendige ressourcer

Vi anvender ikke ekstra ressourcer i opgaven pt. men vægter, at det – så vidt muligt – sker indenfor de eksisterende rammer, således at det også er bæredygtigt efter afsluttet projektforløb.

Hvis du vil vide mere

www.sofiendalskolen.dk

sofiendalskolen@aalborg.dk

rak-skole@aalborg.dk

×

Log ind