Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Vesthimmerlands Kommune: Undervisningsledelse i indskolingen. Hvorfor gør vi det, vi gør? Hvad er meningen med det, vi gør?

Vesthimmerlands Kommune den 4. juli 2018

Praksis og proces

Center for Psykologi og Pædagogik (CCP) i Vesthimmerlands Kommune har et bud på, hvordan et koncept om Undervisningsledelse inviterer til inklusionstænkning og skaber de bedste mulige rammer for et læringsmiljø i folkeskolen.

Undervisningsledelse er henvendt til personalet i skolernes indskolinger. Forløbet består af tre workshops. Den første med ledelsen, hvor CPP informerer om planen og baggrunden for konceptet på netop deres skole. Det pædagogiske personale arbejder med ”vores årgang” ud fra appreciative inquiry metodik, hvorved der skabes en fælles forståelse af, hvordan man som årgangsteam tænker, at årgangen skal se ud. Derefter er der to workshops indeholdende arbejdet i det professionelle læringsfællesskab, hvor opgaverne i teamet fordeles. Desuden arbejdes med at sikre en ”pædagogisk orden”. Ingen kan lære i kaos og tilfældighed og en kompleks arena som klasseværelset, kalder på disciplinering for at kunne fungere. Eleverne har brug for tydelige, synlige voksne, der viser omsorg ve at påtage sig det overordnede ansvar for elevernes trivsel i klassen. Den tredje workshops formål er at formidle denne viden til personalet samt understøtte at personalet tilsigter en ”fælleshed” i brugen af pædagogiske metoder til at opnå en større grad af eksplicitte forventninger til eleverne og brug af kompleksitetsreducerende pædagogisk struktur i klasserne.

Kontekst og formål

Mens politikere, interesseorganisationer og forskere diskuterer målstyring, skolereform og pædagogik har skolerne og CPP i Vesthimmerlands Kommune stået overfor samme udfordringer som altid. Her tænkes på inklusion, indstillinger og pædagogiske tiltag henvendt til den enkelte elev, som skolernes pædagogiske personale har vanskeligheder med at se effekten af samt udleve på en ensrettet måde i teamet.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

I Vesthimmerlands Kommune er der udarbejdet en analyse af specialundervisningen i kommunen. Et tiltag i forhold til at reducere antallet af nye elever til specialundervisningen er at stille krav om, at alle kommunens folkeskoler skal modtage forløbet Undervisningsledelse i indskolingen.

Udover de tre workshops udarbejder skoleledelsen og CPP planer for ledelsesdeltagelse, forældreinformation, samt sparring og deltagelse fa CPP’s personale i og efter implementeringsperioden.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Udover respons fra dataindsamlinger oplever CPP også spørgsmål fra det pædagogiske personaler under og efter de tre workshops. Disse spørgsmål er relevante og rammer ofte ind i aktuelle skoledebatter:

  • Hæmmer strukturen elevernes kreativitet?
  • Fratages eleverne selvstændighed?
  • Hæmmes personalets metodefrihed, når en bestemt pædagogik/didaktik fremhæves?

CPP’s aktører på Undervisningsledelse siger, at de ikke har opfattelsen af, at den hellige gral er fundet og derfor entydigt kan svare tre gange nej, med de opererer ud fra et teoretisk, erfaringsbaseret og praktisk ståsted. Strukturen i Undervisningsledelse kræver, at der er disciplin til sted, men der menes ikke militærdisciplin. Der menes skoledisciplin for uden ro i klassen kan eleverne ikke lære noget – her nikker de anerkendende til Alexander von Oettingen. CPP’s aktører mener ikke, at Undervisningsledelse har en negativ effekt på elevernes kreativitet eller selvstændighed. Konceptet om Undervisningsledelse giver det pædagogiske personale et fundament, men hvordan ”huset” bygges beslutter personalet frit.

De næste skridt

I Vesthimmerlands Kommune er næste skridt i Undervisningsledelse, at udarbejde forløb til både mellemtrinnet og indskolingen.

Nødvendige ressourcer

At igangsætte forløbene med Undervisningsledelse kræver, at der friholdes personale i pædagogisk psykologisk afdeling til at kunne udvikle, gennemføre og efterbehandle forløbene. Endvidere kræves et tæt samarbejde mellem CPP og ledelsen på skolen. Uden ledelsens opbakning kan forløbene ikke iværksættes med succes.

Hvis du vil vide mere

Kontakt Vesthimmerlands Kommune, hvis I nysgerrige efter at høre mere. Såvel psykologer som inklusionskonsulenter videreformidler gerne erfaringer fra forløbet.