Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Ishøj Kommune: Kvalitet i dagtilbud. Udarbejdelse af kvalitetsparametre for den pædagogiske praksis på 16 centrale elementer

Ishøj Kommune den 20. september 2018

Praksis og proces

Ishøj Kommunes dagtilbud har i 2017 og 2018 arbejdet med udarbejdelse af kvalitetsparametre for den pædagogiske praksis i kommunens dagtilbud på 16 centrale elementer.

Arbejdet med beskrivelse af kvalitetsparametrene afsluttes i 2018 og startskuddet for den videre proces gives ved en intern konference den 5. januar 2019.

 

Arbejdet med kvalitetsparametrene er initieret af dagtilbudslederne, som i fællesskab har besluttet at udarbejde fælles kvalitetsparametre. Vi har som forvaltning understøttet arbejdet bl.a. ved at stille fagkonsulenter til rådighed og indgå i styregruppen for arbejdet. Ellers er kvalitetsparametrene udarbejdet i en proces i fire loop.

  1. Første oplæg er udarbejdet i arbejdsgrupper på tværs af institutionerne med pædagoger, pædagogiske ledere og ledere og evt. samarbejdspartnere og konsulenter. I kvalitetsparameteret om forældresamarbejde har indgået forældrerepræsentanter.
  2. Herefter er oplæggene arbejdet igennem i styregruppen (4 ledere, 2 pædagogiske ledere, den pædagogiske konsulent og en centerchef)
  3. Herefter er kvalitetsparametrene drøftet og tilrettet i den samlede ledergruppe
  4. Og til sidst har de været til information og drøftelse i MED-udvalgene. Kvalitetsparametrene om forældreinddragelse og –samarbejde er drøftet med forældrebestyrelserne.

Kontekst og formål

Udarbejdelse af kvalitetsparametrene tager afsat i national og international forskning om kvalitet i dagtilbud.

Formålet er, at der med kvalitetsparametrene en systematisk og bevidst arbejdes med det der giver den bedste kvalitet i dagtilbuddenes pædagogiske praksis for børn og forældre.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Kvalitetsparametrene står på:

  • Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik
  • Fælles overordnede mål for dagtilbud i Ishøj Kommune
  • Det nationale pædagogiske grundlag og den styrkede læreplan

Vedr. involvering se afsnittet om praksis og proces.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

En af de store gevinster ved arbejdet er, at det kommer nedefra og er initieret af dagtilbudslederne i fællesskab samt at der har været en meget bred inddragelse af ledere og pædagoger i alle dagtilbud.

Den brede involvering betyder selvsagt, at processen tager tid. Til gengæld er der et enestående commitment og stor energi i arbejdet.

En væsentlig sidegevinst er den enorme kompetenceudvikling som arbejdet har medvirket til.

Implementeringsarbejdet er så småt begyndt og som med alle store processer er implementeringen ud i de yderste led altid en udfordring.

Vores største udfordring bliver at kommunikere kvalitetsparametrene og de deraf afledte forandringer i den pædagogiske praksis ud til vores samarbejdspartnere så de forholder sig til den nye dagsorden.

De næste skridt

Se ovenstående

Nødvendige ressourcer

Som alle store processer har også dette arbejde i høj grad krævet at dagtilbudslederne har prioriteret ressourcer til arbejdet. Men der er ikke allokeret ekstra ressourcer til udarbejdelsen af kvalitetsparametrene.

Det vigtigste råd til andre

Grib det åbne vindue og den energi der kommer nedefra og hold fast i den så de holder energien og motivationen i det lange løb.

Hvis du vil vide mere

Arbejdet er endnu ikke lagt ud. Hvis I vil vide mere er I velkommen til at kontakte Center for Dagtilbud og Uddannelse – centerchefen på CDU@ishoj.dk.

×

Log ind