Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Gladsaxe Kommune: Elektroniske udviklingssamtaler (forældresamtaler)

Gladsaxe Kommune, oktober 2018

Praksis og proces

Via vores ”DAG-intra” (INFOBA) udfylder pædagogen en refleksion på barnet ud fra de seks lærerplanstemaer og sender til forældrene ca. 14 dage før udviklingssamtalen. Sammen med refleksionerne sender vi nogle guidede spørgsmål, som vi beder forældrene svare på og returnere til os. Spørgsmålene omhandler barnets trivsel og udvikling i hjemmet.

Pædagogen orienterer sig i forældrenes svar inden samtalen og i fællesskab laves en konklusion under udviklingssamtalen, som kan tilgås ved næste udviklingssamtale og i øvrigt sendes – via intra – til skolen, til brug ved klassedannelse, m.m.

Kontekst og formål

Det fælles ansvar for børns læring handler om at skabe en gensidighed omkring barnets læring, sådan at barnets livsverdener ikke ses i dele, men ses i en helhed.

I Gladsaxe afholdes der obligatoriske 2 års og 3 års udviklingssamtaler, samt 1.- og 2. skoleudviklingssamtaler, hvor forberedelse i børnehuset og hjemmet sikrer, at forældre og pædagoger på mødet i børnehuset har et fælles afsæt og får et nuanceret billede af barnets læring, udvikling og trivsel, samt på hvilken måde de i fællesskab kan understøtte og stimulere barnets videre udvikling bedst muligt.

Det er væsentligt, at refleksionen og dokumentationen, som sendes via DAG-intra til hjemmet, er refleksioner på baggrund af arbejdet med de seks læreplanstemaer. Forældrene sender via DAG-intra deres refleksioner til børnehuset ca. 14 dage inden afholdelse af mødet i børnehuset, hvor samtalen foregår med afsæt i en anerkendende atmosfære, så samtalen omhandler barnets potentialer og det fælles ansvar for barnets læring.

Skemaet er bygget op, så det sikrer, at man kommer ”hele vejen rundt” om barnet.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

I kommunalstrategien ”Gladsaxestrategien” arbejder vi bl.a. med ”Børn og unge former fremtiden”. Via inspiration fra FN's 4. Verdensmål om Kvalitetsuddannelse, har vi fokus på forældrene som vigtige aktører i deres børns læring, trivsel, dannelse og udvikling.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Et de helt centrale opmærksomheder vi har gjort os er, at vi – via vores DAG-intra – har mulighed for at sprogoversætte vores refleksioner til forældre (og omvendt) til deres modersmål. Hvis en far har opsat sin adgang til at oversætte til f.eks. Urdu, så modtager han vores beskrivelser på Urdu, og han kan svare os på det oprindelige modersmål, da vi får det oversat tilbage til dansk. Vores oplevelser er, at vi har fået mulighed for at kommunikere mere direkte med en gruppe forældre, som vi førhen har haft vanskeligere med at kommunikere skriftligt med.

De næste skridt

Vi er hele tiden i gang med at revidere og gøre vores beskrivelser og metoder bedre, og er derfor netop nu i gang med et stort serviceeftersyn på de spørgsmål, vi stiller forældrene.

Nødvendige ressourcer

Et velfungerende intra og en metodisk tilgang via en fagligt pædagogisk ramme.

Det vigtigste råd til andre

Afprøv i mindre målestok i pilotfasen, og udrul derefter. Sørg for, at det pædagogiske personale bliver uddannet til at kunne håndtere den nye metode og forstår, HVORFOR det giver mening.

Hvis du vil vide mere

Gladsaxe Kommune – dagtilbudsafdelingen

Telefon 3957 5000

×

Log ind