Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Frederikssund Kommune: Levende læringsmiljøer for alle børn i dagtilbud

Frederikssund Kommune den 30. september 2018

Praksis og proces

I levende læringsmiljøer arbejdes der med at styrke kernefagligheden blandt det pædagogiske personale og udvikle meningsfyldte læringsmiljøer for børn i dagtilbud. Metoder der anvendes er refleksion, hverdagsinnovation samt aktionslæring.

Projektets første fase går ud på at indsamle viden om, hvordan læringsmiljøer ser ud her og nu, og hvordan det pædagogiske personale tænker om læringsmiljøer. Næste fase er at arbejde med, hvordan læringsmiljøer skal se ud fremover. Projektet inddrager implementeringen af den styrkede læreplan i dette arbejde.

Arbejdsmetoden er en række refleksionsmøder:

  • Der afholdes først møde med de pædagogiske ledere i små grupper. Hertil er der udviklet en række refleksionskort med udsagn fra ”Masteren for den styrkede læreplan”. Lederne går tilbage til eget børnehus og gentager processen lokalt med samme kortsamling.
  • Til andet refleksionsmøde er der ligeledes udviklet en række refleksionskort, denne gang med begreberne fra det pædagogiske grundlag i den styrkede læreplan som omdrejningspunkt.
  • I tredje fase – idé og afprøvning – indledes samarbejde med COK og kobles med implementering af den styrkede læreplan. Aktioner udvikles og ideer afprøves.

Barnets perspektiv skal inddrages gennem interview og børnenes egne indsamlinger af dokumentation.

Udviklingskonsulent og pædagogisk konsulent udarbejder materiale og afholder refleksionsmøder samt planlægger forløbet. Der afholdes løbende møder med områdeledelsen (dagtilbud).

Kontekst og formål

Daginstitutionerne har på landsplan og dermed også i Frederikssund, i en lang årrække fået mange nye projekter, koncepter og metoder ind ad døren. Mange har været selvvalgt, mange har ikke. Vi vil med vores projekt gerne ind i kerneopgaven og udfolde den indefra i samarbejde med det pædagogiske personale. Vi vil med projektet sikre at læringsmiljøer er noget, der er allestedsnærværende i børnehusene. At muligheden for at udfolde barnets nysgerrighed og lysten til at lære, bliver mødt, lige der hvor den opstår. At de redskaber, vi har til rådighed i dagtilbuddet, bliver brugt som et supplement til et levende læringsmiljø i stedet for at redskabet bliver det definerende for mødet med barnet.

Samtidig skal den styrkede læreplan implementeres og i tråd med grundtanken i levende læringsmiljøer, arbejdes der med at sikre ejerskabet hos den enkelte og en aktiv forholden til grundlaget i den styrkede læreplan.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Frederikssund kommunes børne- og ungepolitik har følgende vision:

Alle børn skal udfordres fagligt, social og kulturelt, så deres potentiale udvikles bedst muligt.

I levende læringsmiljøer arbejdes henimod denne vision.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Projektet har været i gang i 9 måneder, og derfor er der endnu ikke høstet store erfaringer.

Foreløbige evalueringer viser en stor tilfredshed blandt det pædagogiske personale ift. både at blive inddraget, sætte sit eget præg og ikke mindst at arbejde med at tilrettelægge og diskutere pædagogik.

De næste skridt

Det næste skridt er implementering og herefter fastholdelse og drift.

Nødvendige ressourcer

Projektledelse og især procesledelse.

Hvis du vil vide mere

Udviklingskonsulent, afd. børn og skole.

dagtilbud@frederikssund.dk